Skip to content

Fysisk undervisning

Intro og grundlæggende viden

Du bliver introduceret til forløbet og indholdet, og lærer de andre deltagere at kende. Deltagerne fortæller kort om deres erfaring som pårørende. Målet er at blive trygge ved hinanden.

Fysisk undervisning

Viden om psykisk sygdom

Vi arbejder med viden om psykisk sygdom, herunder symptomer. Et blik på forskellige sygdomsforløb leder over i en snak om recoveryprocessen, og hvordan I støtter jeres nærtstående i at leve et tilfredsstillende, håbefuldt og bidragende liv med eller uden symptomer.

Fysisk undervisning

Viden om psykiatrisk behandling

Du får indblik i behandlingspsykiatrien. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan lægen stiller en diagnose, og hvordan diagnosen bliver brugt som redskab til at vælge behandling. Du lærer også om, hvordan du som pårørende bedst bliver inddraget i behandlingen samtidig med at du passer på dig selv.

Fysisk undervisning

Pårørendes vilkår og egenomsorg

Du får råd og viden, der ruster dig til at håndtere overbelastning og svære følelser, der for mange følger med, når én man holder af, har psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse.

Online

Pårørende i det kommunale system

Du lærer om dine og din nærtståendes muligheder og rettigheder til at få hjælp og støtte i kommunen og om hvordan kommunen indgår i samspillet med sygehuset og din praktiserende læge.

Fysisk undervisning

Opsamling og næste skridt

Vi taler om, hvad du tager med dig fra kurset med fokus på din hverdag. Vi udfolder de tilbud, du finder hos lokalafdelingen, og drøfter muligheden for at fortsætte i et pårørendenetværk, med plads til erfarings- og vidensudveksling samt støtte.

Få svar på nogle af dine spørgsmål om PårørendeKurset

Er PårørendeKurset relevant for mig?

Kræver det meget tid og energi at tage på PårørendeKurset?

Behøver jeg dele noget om min situation med de andre deltagere på PårørendeKurset?