Skip to content

Fysisk undervisning

Intro og grundlæggende viden

Du bliver introduceret til forløbet og indholdet, og lærer de andre deltagere at kende. Deltagerne fortæller kort om deres erfaring som pårørende. Målet er at blive trygge ved hinanden.

Fysisk undervisning

Viden om psykisk sygdom

Vi arbejder med, hvad psykisk sygdom er og hvordan det adskiller sig fra fysisk sygdom. Vi kommer blandt andet ind på, hvordan lægen stiller en diagnose, og hvordan diagnosen bliver brugt som redskab til at vælge behandling.

Online

Viden om psykiatrisk behandling

Du får viden om, hvordan behandling for psykisk sygdom foregår i praksis. Du lærer også om, hvordan du som pårørende bedst bliver inddraget i behandlingen. Målet er, at du bedre kan indgå som en ressource i behandlingen.

Fysisk undervisning

Pårørendes vilkår og egenomsorg

Du får råd og viden, der ruster dig til at håndtere overbelastning, skyldfølelse og andre svære følelser, der for mange følger med, når én man holder af, har psykisk sygdom eller udviklingsforstyrrelse.

Online

Sociale tilbud og pårørendeinddragelse

Du lærer om dine og din kæres muligheder og rettigheder til at få hjælp og støtte i kommunen og om hvordan kommunen indgår i samspillet med sygehuset og din praktiserende læge. Målet er, at du lettere kan finde og få det bedste ud af kommunens tilbud om hjælp til dig og din kære.

Fysisk undervisning

Opsamling og start af netværk

Vi taler om, hvordan holdets deltagere kan fortsætte som netværksgruppe, hvor I kan lære af hinandens erfaringer og få et frirum til at tale om det, der er svært. Målet er, at de, der har lyst fortsætter som netværksgruppe.