Skip to content

Aabenraa/Tønder

Bedre Psykiatris lokalafdeling i Aabenraa og Tønder kommuner drives af et korps af frivillige, som på den ene eller anden måde er, eller har været, pårørende til en person med psykisk sygdom. Lokalt er vores primære arbejde at hjælpe og støtte pårørende til psykisk syge.

I løbet af året afholder vi arrangementer – store som små – for at øge kendskabet til psykisk sygdom, og hvad deraf følger, samt få løst op for det tabu, der desværre stadigvæk eksisterer omkring psykiske lidelser.


Lokalforeningen gør en indsats for at få vores lokalpolitikere i tale og gøre opmærksom på at pårørende er en vigtig ressource i behandlingen af den psykisk syge. Vi er repræsenteret i Aabenraa Kommunes Handicapråd og kontaktrådene for CSU og CJU, og derudover samarbejder vi bredt med andre aktører f.eks. PsykInfo og andre foreninger.

Kom i vores pårørendecafé i Aabenraa, hvor du er velkommen, hvis:

  • Du har brug for at snakke med andre pårørende
  • Du har brug for gode råd fra andre pårørende
  • Du har brug for, at nogen har tid til at lytte til dig

Her skal du ikke hele tiden begynde forfra med en forklaring, når du vil fortælle om din pårørende. Her sidder mennesker, som har haft de samme oplevelser, som dig selv. Du kan dele erfaringer med mennesker i samme situation som dig selv, og på den måde gå beriget hjem. Dette er med til at styrke dig, og en hjælp til at passe på dig selv som pårørende.

Har du spørgsmål eller andet, så kontakt os via mail.

Kontakt afdelingen

Formand

Anne Marie Pedersen