Skip to content

Aabenraa/Tønder

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, foredrag og meget mere. Se og tilmeld dig vores arrangementer via Facebook herpå siden. Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Du er velkommen til at tilmelde dig arrangementerne via mail, hvis det passer dig bedre end Facebook.

Kontakt afdelingen

Formand

Anne Marie Pedersen

Næstformand

Helga Thiesen

Velkommen til Bedre Psykiatri Aabenraa og Tønder lokalafdeling.

Som du måske allerede ved, er Bedre Psykiatri en Landsforening for pårørende til psykisk syge. Det vil sige, vi er et tilbud til alle, der kender en, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kolleger eller andre.

I vores lokalafdeling dækker vi Aabenraa og Tønder kommune.

Hvem er vi – og hvad kan vi hjælpe med?

• Lokalforeningen drives af et korps af frivillige, som på den ene eller anden måde er, eller har været, pårørende til en person med psykisk sygdom.

• Lokalt er vores primære arbejde at hjælpe og støtte pårørende til psykisk syge.

• I løbet af året afholder vi arrangementer – store som små – for at gøre os synlige og derigennem øge kendskabet til psykisk sygdom og hvad deraf følger, samt få løst op for det tabu, der desværre stadigvæk eksisterer omkring psykiske lidelser.

• Lokalforeningen gør en indsats for at få vores lokalpolitikere i tale og gøre opmærksom på at pårørende er en vigtig ressource i behandlingen af den psykisk syge.

• Vi er repræsenteret i Aabenraa Kommunes Handicapråd, kontaktrådene for CSU og CJU.

• Vi samarbejder bredt med andre aktør f.eks. PsykInfo og andre foreninger.

Vi kan tilbyde dig at du kan benytte pårørendecafé i Aabenraa og Bredebro.

Her er du meget velkommen, hvis:

• Du har brug for at snakke med andre pårørende

• Du har brug for gode råd fra andre pårørende

• Du har brug for, at nogen har tid til at lytte til dig

Her skal du ikke hele tiden begynde forfra med en forklaring, når du vil fortælle om din pårørende. Her sidder mennesker, som har haft de samme oplevelser, som dig selv.

Du kan dele erfaringer med mennesker i samme situation som dig selv, og på den måde gå beriget hjem. Dette er med til at styrke dig, og en hjælp til at passe på dig selv, som pårørende.

Har du spørgsmål eller andet så kontakt os via mail.