fbpx
Skip to content

Bedre Psykiatri i Assens/Faaborg-Midtfyn

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, foredrag og meget mere. Se og tilmeld dig vores arrangementer via Facebook herpå siden. Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Du er velkommen til at tilmelde dig arrangementerne via mail, hvis det passer dig bedre end Facebook

Begivenheder 2020.

Generalforsamling

Bedre Psykiatri Assens / Faaborg-Midtfyn

8. oktober 2020 kl. 19.00

Aktivcentret Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Lokalbestyrelsens årsberetning, samt godkendelse af denne
 4. Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budgetforslag 2020
 6. Indkomne forslag
 7. Valg af formand til lokalafdelingen
 8. Valg af kasserer til lokalafdelingen
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer til lokalafdelingen
 10. Valg af suppleanter til lokalafdelingen
 11. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
 12. Valg af suppleanter til repræsentantskabet
 13. Valg af revisor
 14. Eventuelt

Eventuelle forslag til dagsordenens punkt 6, skal være lokalafdelingsbestyrelsen i hænde senest 15. sept.

Tilmelding og forslag sendes til afm@bedrepsykiatri.dk

Tilmelding senest den 5. oktober, da foreningen er vært med smørrebrød.

Efter generalforsamlingen vil et tidligere bestyrelsesmedlem fortælle om livet som pårørende.

Pårørendegrupper :

Fåborg –Færgevej 2 (Huset)kl. 19.00-21

 den 1. mandag i måneden tlf. for info 25 11 37 56

Årup- Bredgade 5 (industrien)

 den 1. tirsdag i måneden tlf .for info 20 65 42 44

Glamsbjerg – Dærupvej 5 (aktivcentret)

den 1. onsdag i måneden (starter 1. april) tlf. for info 30951945

for råd og vejledning mv.

 kontakt formanden Lene Møller Nielsen tlf.50 66 13 15

Kontakt afdelingen

Formand

Lene Møller Nielsen


Velkommen til Bedre Psykiatri Assens/Faaborg-Midtfyn  

Som du allerede ved, er Bedre Psykiatri en Landsforening/lokalforening for pårørende til psykisk syge. Det vil sige, vi er et tilbud til alle, der kender en, der har psykiske problemer. Det kan være som forældre, børn, venner, kolleger eller andre.

Både i Assens , Aarup, Faaborg og Ringe er der netværks grupper.

Her er du meget velkommen, hvis:

 • Du har brug for at snakke med andre pårørende
 • Du har brug for gode råd fra andre pårørende
 • Du har brug for, at nogle har tid til at lytte til dig

Her skal du ikke hele tiden begynde forfra med en forklaring, når du vil fortælle om din pårørende. Her sidder mennesker, som har haft de samme oplevelser, som dig selv.

Du kan dele erfaringer med mennesker i samme situation som dig selv, og på den måde gå beriget hjem. Dette er med til at styrke dig, og en hjælp til at passe på dig selv, som pårørende. Som noget nyt har Faaborg-Midtfyn Kommune tilbudt at kunne træde til med rådgivning i grupperne, når behovet opstår.

Er det noget for dig – så kontakt til:

Lene Møller Nielsen, tlf.: 50661315, mail: afm@bedrepsykiatri.dk