Skip to content

Region Hovedstaden

Regionsafdelingen i Hovedstaden arbejder for bedre vilkår for pårørende og for en bedre psykiatri i Danmark. Det gør vi fx gennem deltagelse i forskellige råd, nævn og udvalg som fx Psykiatriforeningernes Fællesråd og Patientinddragelsesudvalg, ved at tilbyde recoveryorienterede kursusforløb til pårørende i regionen og gennem netværksdannelse imellem kommuner, psykiatriske centre og tilhørende lokalafdelinger fra Bedre Psykiatri, SIND og Skizofreniforeningen. Derudover understøtter vi samarbejdet mellem lokalafdelingerne i regionen.

Følg med i vores aktiviteter på Facebook, som du ser her ude i siden.

Kontakt afdelingen

Formand

Agnete Klint Holbak