Skip to content

Egedal

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, foredrag og meget mere. Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Kontakt afdelingen

Velkommen til Bedre Psykiatri Egedal

‍Er din kommune gode nok til at hjælpe mennesker med psykisk sygdom og pårørende? Hvad kan være bedre? Det vil vi gerne kunne fortælle politikerne inden det kommende kommunalvalg. Hjælp os ved at bruge fem minutter på et kort spørgeskema. Det er helt anonymt.https://da.surveymonkey.com/r/KV21

HVEM ER VI?

Bedre Psykiatri Egedal er en lokalafdeling under BEDRE PSYKIATRI Landsforening for pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede. Lokalafdelingen blev stiftet den 10. september 2009.

I lokalafdelingen Bedre psykiatri Egedal arbejder vi for at forbedre vilkårene for de over 12.500 pårørende til psykisk syge og psykisk handicappede, som bor i Egedal Kommune.

Vi ved, at der i Egedal kommune er registreret mindst 4.200 psykisk syge eller psykisk handicappede, jfr. national og international faglitteratur, beregninger og datakilder.

I Bedre Psykiatri Egedal hjælper vi alle, der kender et menneske med en psykisk lidelse som f.eks. ADHD, Angst, Depression, Borderline, Autisme, Skizofreni eller andre psykiske sygdomme eller psykiske handicap. Hvad enten det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, nabo eller kollega, er du velkommen hos os. Du er altid velkommen til at kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller komme til vores cafémøder, som vi afholder hver måned, altid den 2. onsdag i måneden. Vores vigtigste opgave er at skabe et bedre liv for pårørende til psykisk syge.

‍Cafémøder

Vi åbner op for vores cafémøder igen den 12. maj og den 9. juni. Husk coronapas eller fremvis negativ coronatest, gyldig inden for 72 timer.

Derfor arbejder vi både lokalt, regionalt og på landsplan for:

• At pårørende inddrages i udrednings- og behandlingsforløb

• At alle pårørende har tilbud om tilstrækkelig støtte og hjælp

• At flere pårørende får viden om psykisk sygdom og recovery, så tabuer nedbrydes

• At psykisk sygdom ligestilles med fysisk sygdom, og de psykisk syge får den samme behandling som somatiske sygdomme.

• At psykisk sygdom og pårørendes vilkår placeres højt på den politiske dagsorden i hele Region Hovedstaden.

I Bedre Psykiatri i Egedal arbejder vi lokalt for:

• At afholde dialogmøder med de ansvarlige politikere i Egedal kommune.

• At der udarbejdes en pårørendepolitik i Egedal kommune

• At der oprettes en plads til Bedre Psykiatri Egedal i det lokale handicapråd

• At der oprettes et psykiatri- / udsatte råd i Egedal kommune

• At psykisk sygdom og pårørendes vilkår kommer til udtryk på den politiske dagsorden i Egedal kommune.

• At alle ansatte i Egedal kommune får viden, indsigt og uddannelse i psykiske lidelser.

Hvordan hjælper vi så dig som pårørende?

• Vi afholder pårørendecaféer 1 gang hver måned, undtagen juli og august måned.

• Vi afholder workshops og foredrag med prof. behandlere og foredragsholdere om psykiske lidelser og psykiske handicap for alle pårørende og deres familie samt andre interesserede.

• Vi henviser til mere støtte og hjælp samt informerer medlemmerne og andre interesserede om udviklingen i psykiatrien.

• Vi sætter de pårørendes vilkår på den politiske dagsorden i alle udvalg.

• Vi er i løbende dialog med kommunale politikere, embedsmænd og sagsbehandlere.

Her kan du læse om noget af det øvrige arbejde, som bestyrelsen også beskæftiger sig med.

Bestyrelsen i Bedre Psykiatri Egedal består af 6 personer, som alle er frivillige og varetager den daglige drift af lokalafdelingen.

Vi har hver vores ekspertise som pårørende, og nogle af os har også selv haft udfordringer med psykisk sygdom og psykiske lidelser inde på livet. Derfor ved vi, hvordan vi bedst kan hjælpe dig/jer som pårørende.

Lokalformand Hanne Nielsen. Mail: habo@pc.dk

Har erfaring med, Skizofreni, Borderliner, Angst, Depression, Misbrug og Tvang.

Næstformand Per Horndrup. Mail: perhoense@gmail.com

Har erfaring med Skizofreni, Personlighedsforstyrrelse/Borderliner, Misbrug Depression og Angst.

Kasserer Dorte Wegge. Mail: dortemalene@yahoo.dk

Har erfaring med Skizofreni, Personlighedsforstyrrelse/Borderliner, Selvskadende adfærd, Depression, Angst og OCD.

Sekretær Lisbeth Kolbye. Mail: lisbeth.kolbye@outlook.dk

Har erfaring med Infantil Autisme, Asberger og angst i forbindelse med Autisme

Vi samarbejder bredt med hele psykiatrien i Region Hovedstaden.

Vi har løbende kontakt med mange aktører, som har berøringsflader med psykiatrien i Region Hovedstaden, og de pårørende i vores bestyrelse indgår også i formelle samarbejdsorganer.

Via vores formand deltager vi som fast medlem i følgende udvalg og projekter:

• Forum for patientbehandling I RGH Psykiatri

• Koordinationsgruppen for F-ACT i RGH. Psykiatri

• Advisory Board om TVANG på Psykiatrisk center Sct. Hans

• Psykiatriforeningernes fællesråd

Flere bestyrelsesmedlemmer deltager også i lokale dialogfora på de psykiatriske centre i region hovedstaden.

• Psykiatrisk center Ballerup

• Psykiatrisk center Roskilde (retspsykiatrien)

Hvis du som pårørende har en oplevelse som du undre dig over når du og din familie er i kontakt med Egedal kommunen eller i kontakt med psykiatrien i Region Hovedstaden, så er du er du velkommen til at kontakte os på tlf. 21 53 18 67 eller sende os en mail til:

egedal@bedrepsykiatri.dk.

Du er også velkomme til at komme til et af vores cafémøder på aktivitetscentret i Damgårdsparken 7-9, 3660 Stenløse og få en snak. Husk at vi alle i bestyrelsen har tavshedspligt. Du kan se mere og følge os på vores Facebook side.

Klik her for at finde slides fra vores seneste arrangement om Low Arousal med Jakob Lentz.

Tak for at du besøgte vores side.