Skip to content

Frederiksberg

Bedre Psykiatri Frederiksberg arrangerer blandt andet en samtalegruppe for forældre samt foredrag. Følg med i vores aktiviteter på Facebook, og kontakt os, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Samtalegruppen
Samtalegruppen for pårørende er primært for forældre og har fokus på udfordringer og problematikker, som kan være svære at dele i sit almindelige netværk. Særligt fordi belastningen for pårørende kan være længevarende, og det kan være ubegribeligt for udenforstående at begribe og rumme over tid, uden at det slider på relationerne eller selvfølelsen. Derfor vægtes fortrolig jævnbyrdig sparring og deling. Lige så vigtigt er det, at vi arbejder med at øge de pårørendes kompetencer til at håndtere hverdagen som pårørende, uden selv at blive for overbelastet. Derfor er konkrete redskaber til at passe på sig selv noget vi vægter på hvert møde.

Vi mødes hver måned, dog ikke i juli.

Gruppen ledes af psykolog Julie Engelsbak. Skriv til frederiksberg@bedrepsykiatri.dk eller psykologjpe@gmail.com, hvis du er interesseret i at deltage eller høre mere om gruppen. Derefter tager vi en kort telefonsamtale, inden du kan starte i gruppen.

Kontakt afdelingen

Formand

Jens Melgaard