Skip to content

Helsingør

Bedre Psykiatri Helsingør arbejder for at samle og støtte pårørende til mennesker med psykisk sygdom i Helsingør Kommune. Vi har desuden stort fokus på at få en bedre socialpsykiatri.

Det gør vi ved at vi:

  • Arrangere temaaftner med oplægsholder hvor vi belyser relevante emner
  • Etablere samtalegrupper for pårørende til voksne med psykisk sygdom
  • Etablere forældrenetværksgrupper for pårørende til børn/unge
  • Via plads i Handicaprådet arbejder for at pårørende bliver hørt, og at vi får en bedre socialpsykiatri
  • Samarbejde med de andre brugerorganisationer i Handicaprådet for at få en stærkere stemme
  • Tilbyde bisiddere for medlemmer
  • Søge indflydelse hvor vi kan for at forbedre vilkårene for pårørende og syge

Vi har altid brug for flere aktive frivillige. Kontakt os for at høre nærmere hvis du gerne vil være med i vores arbejde.

Kontakt afdelingen

Formand

Lisbet Jørgensen

Næstformand

Bente Slott