Skip to content

Hjørring

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper,foredrag og meget mere. Se og tilmeld dig vores arrangementer via Facebook herpå siden. Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Du er velkommen til at tilmelde dig arrangementerne via mail, hvis det passer dig bedre end Facebook.

Kontakt afdelingen

Formand

Ellen-Margrethe Pagter

Velkommen til Bedre Psykiatri Hjørring

Vores lokalafdeling drives af frivillige som oftest også selv er- eller har været pårørende til en person med en psykisk sygdom, eller det kan også være at det blot er interessen der driver værket.

Lokalafdeling Hjørring blev oprettet i juni 2017. Før var vi én stor afdeling der dækkede hele Vendsyssel, hvor vi nu har valgt at dele os op i lokalafdelingerne Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev, for at komme tættere på vores medlemmer.

Hvem er vi- og hvad laver vi?

Vi er et tilbud til alle, der kender et menneske med psykisk sygdom. Det kan således være et tilbud til forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega.

Vi har tilbud om pårørendegrupper, hvor du kan dele/modtage erfaringer, eller du kan blot bare nyde samværet med andre pårørende. Derudover har vi tilbud om åbne caféer, hvor såvel brugere- pårørende- og andre interesserede er meget velkommen. I løbet af året har vi også forskellige arrangementer, store- som små. Det vil oftest være ønsker fra vores medlemmer der bliver bragt på banen.

Vi vil ligeledes være at finde på gaden til forskellige events såsom Open By Night, for bl.a. at vise os frem, og skabe et budskab om at vi kan gøre en forskel sammen, men også for at bryde det tabu der er om psykisk sygdom.

Vi holder til i De Frivilliges Hus, Østergade 9. 9800 Hjørring.

Har du lyst til at være med?

Vi kan altid bruge flere frivillige. Sammen er vi stærkere! Du vil ikke blive pålagt en masse arbejde, og du kan altid melde fra. Indimellem bliver der tilbudt kurser og seminarer fra vores Landsforening, hvor alle frivillige samledes for at blive klogere på psykiatrien og det frivillige arbejde som vi laver.