Skip to content

Bedre Psykiatri i Næstved

Bedre Psykiatris lokalafdelinger arrangerer samtalegrupper, foredrag og meget mere. Se og tilmeld dig vores arrangementer via Facebook herpå siden. Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Du er velkommen til at tilmelde dig arrangementerne via mail, hvis det passer dig bedre end Facebook.

Kontakt afdelingen

Formand

Martin Grangaard

Kasserer

Gurli Schunck

Vores tilbud til dig som pårørende:

Pårørendegrupper

‍I 2021 tilbyder vi igen pårørendegrupper, hvor du har mulighed for at mødes med andre i samme situation.

Hvor du kan få sat ord på, blive hørt og forstået. Og opleve, at du ikke er alene.

Grupperne er for alle, der kender én med psykisk sårbarhed/psykiatrisk diagnose. Hvad enten det er som forældre, søskende, ven, ægtefælle, barn eller kollega.

Pårørendegrupperne ledes af Certificeret kognitiv psykoterapeaut terapeut Irene Andersson.

1. tirsdag i måneden‍ for unge (16 – 25 år) 

2. Tirsdag i måneden for forældre

3. tirsdag i måneden for ægtefolk, kærester, kollegaer og venner.  

Alle 3 tirsdage fra kl. 19 – 21 på Farimagsvej 40, 4700 Næstved

Der er tilmelding til grupperne hos bestyrelsen i Næstved Lokalafdeling.

Cafeaften for pårørende 

4. tirsdag i måneden (undtagen december). Kom ind fra gaden og få en snak med andre i lignende situationer. Der er ingen tilmelding.  

Fra kl. 19 – 21 på Farimagsvej 40, 4700 Næstved

Socialrådgivning

Til cafeaftenerne har vi tilknyttet socialrådgiver Karin Kambskard som du kan få en samtale med i enerum. Der er rådgivning kl. 19 – 21 den 4. tirsdag hver måned (undtagen december).

Du kan også kontakte Karin alle tirsdage ml. 19 – 21 for telefonisk rådgivning på

tlf. 42 43 40 40.

Kontakt

Skriv til os: naestved@bedrepsykiatri.dk,

Ring til formand Martin Grangaard: 21 95 47 87

Akut krisehjælp året rundt i Næstved kommune:

Alle ugens dage fra kl. 08.00 – 23.00 for alle over 18 år på telefon 30 46 52 55.

Kl. 23-08 kontaktes psykiatrisk akutmodtagelse på Tlf. 58 53 70 30. 

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.