Skip to content

Silkeborg

Bedre Psykiatri, Silkeborg arrangerer foredrag og afholder cafemøder.

Cafeen er et åbent og fleksibelt tilbud til dig, som er pårørende til en person med en psykisk sygdom. Til cafemøderne kan du møde og snakke med andre pårørende i uformelle rammer. I forbindelse med hver cafemøde er der et oplæg med relevante personer, som kan gøre dig klogere på det at være pårørende. Cafemøderne finder sted første tirsdag i hver måned. Der er ingen tilmelding, man møder bare op.

Se nærmere om arrangementerne via Facebook: Bedre Psykiatri – Silkeborg

Kontakt afdelingen, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan få hjælp eller deltage i arbejdet.

Kontakt afdelingen

Formand

Ruth Grønlund Jacobsen

Næstformand:
Gudrun Thure Jensen

Kasserer:
Kirstine Faber

Bestyrelsesmedlemmer:
Bettina Skytte
Solvejg Cramer
Birgitte Jurgensen
Bitten Jensen (suppleant)