Skip to content

Vejle

Bedre Psykiatri lokalafdeling i Vejle Kommune består af frivillige, som på den ene eller anden måde er eller har været pårørende til en person med psykisk sygdom. Lokalt er vores primære arbejde at hjælpe og støtte pårørende til psykisk syge.

I løbet af året afholder vi arrangementer, såsom foredrag, temaaftner, samtalegrupper og andre relevante emner for at øge kendskabet til psykisk sygdom, og hvad deraf følger, samt få løst op for det tabu, der desværre stadigvæk eksisterer omkring psykiske lidelser.


Lokalforeningen gør en indsats for at få politikerne i tale og gøre opmærksom på, at pårørende er en vigtig ressource i behandlingen af den psykisk syge. Vi er bl.a. repræsenteret i Borger og Netværks Rådet, Vejle Kommune og sidder desuden med i flere Råd og Styregrupper både kommunalt og regionalt. Vi er en lokalafdeling, der samarbejder bredt med andre aktører inden for psykiatrien.

Kom og besøg vores Åben Pårørende Café hvis:

  • Du har brug for at snakke med andre pårørende
  • Du har brug for gode råd fra andre pårørende
  • Du har brug for, at nogen har tid til at lytte til dig

Alle er velkomne, og her vil du blive forstået af ligesindede med psykisk sygdom tæt inde på livet, der ved, hvad det vil sige at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom. Du kan dele dine erfaringer på godt og ondt med mennesker i samme situation som dig selv. Dette er med til at styrke dig og bevare overskuddet både for dig selv, men også til at hjælpe den syge videre i livet.

Har du spørgsmål eller andet, så kontakt os via mail eller mobil 2126 8228.

Kontakt afdelingen

Formand

Karin Birch Lange