Skip to content

Lokalt og regionalt

Du finder Bedre Psykiatri over hele landet, hvor frivillige i lokal- og regionsafdelinger hjælper pårørende til et bedre liv

Over hele landet arbejder frivillige i Bedre Psykiatris lokal- og regionsafdelinger med at hjælpe og støtte pårørende, med at tale de pårørendes sag overfor politikere og andre og med at skabe stærke fællesskaber, hvor også du kan være med.

Lokalafdelingerne

Lokalafdelingerne hjælper pårørende gennem forskellige tilbud:

  • Samtalegrupper for pårørende i et forløb med professionel terapeut
  • Pårørendecafeer, hvor man bare kan komme forbi til en snak
  • Foredrag om diagnoser, hvordan du passer på dig selv og meget andet
  • Deltagelse i kommunale fora, såsom handicapråd og udsatteråd
  • Anden form for politisk interessevaretagelse på kommunalt plan

Lokalafdelingerne er forskellige og har forskellige tilbud. Find din lokalafdeling her, og se hvad de laver eller kontakt dem.

Regionsafdelingerne

Vi har en regionsafdeling i Region Hovedstaden og Region Sjælland, men flere er på vej. Regionsafdelingerne understøtter samarbejdet lokalt og taler vores sag på regionalt niveau ift. behandlingspsykiatrien, fx ved at:

  • Deltage i regionale fora, såsom psykiatrisk dialogforum
  • Have dialog med regionalpolitikere
  • Koordinere erfaringsudveksling på tværs af lokalafdelinger

Find din regionsafdeling her og se, hvordan du kan være med i det regionale arbejde.

Vil du gøre en forskel og blive en del af vores fællesskab?

Som frivillig i en lokalafdeling eller regionsafdeling indgår du i et stærkt fællesskab af pårørende og andre, som kæmper for at give pårørende et bedre liv. Sammen står vi stærkt og gør en forskel. Hvis du vil være frivillig, så kontakt din lokalafdeling eller din regionsafdeling eller en af Bedre Psykiatris organisationskonsulenter på frivillige@bedrepsykiatri.dk