Skip to content

Bliv frivillig lokalt

Vil du være med til at gøre en forskel – så bliv en del af vores fællesskab!

Bedre Psykiatri har lokale afdelinger i hele landet, hvor frivillige laver aktiviteter, der støtter pårørende i deres dagligdag. Det kan være samtalegrupper, foredrag, pårørendecaféer eller ved at sætte psykiatrien på den politiske dagsorden i kommunen eller regionen. Som frivillig kan du være med til at:

  • Arrangere samtalegrupper for pårørende med professionelle terapeuter
  • Skabe fællesskaber i form af pårørendecafeer, gåture og andre aktiviteter
  • Udbrede viden og nedbryde tabuer gennem foredrag om psykisk sygdom
  • Kæmpe for bedre støtte og behandling til mennesker med psykisk sygdom og de pårørende

Bliv en del af et stærkt og rummeligt fællesskab
Som frivillig er du en del af et fællesskab med 400 andre frivillige, der alle vil gøre en forskel for pårørende. Mange frivillige er selv pårørende, men der er også fagfolk blandt de frivillige. Alle kan være med, og man bidrager med det man kan – med stor forståelse for, at man i perioder må bruge alle sine kræfter på sin syge pårørende. Læs Bedre Psykiatris frivilligpolitik