Skip to content

Tilmeld dig en betalingsserviceaftale og støt med et fast månedligt beløb

Støt med en enkelt donation

Din støtte giver os mulighed for at kæmpe for bedre hjælp til psykisk syge og deres pårørende og for at hjælpe pårørende til et lettere liv. 

Hvis du oplyser dit CPR-nummer, får du automatisk skattefradrag for dine donationer op til 16.300 kr. pr. år.

Læs mere om fradrag for donationer på Skats hjemmeside.

I 2019 anvendte Bedre Psykiatri 11,8 mio. kr. på, at gøre en forskel for pårørende og for at skabe en bedre psykiatri.

Indtægter

Vores indtægter udgjorde i 2019 12,5 mio. kr. Godt halvdelen af indtægterne kommer fra offentlig støtte. Derudover har særligt fondsmidler samt kontingenter og gavebidrag gjort en markant forskel. Det er en støtte, som vi er meget glade for, og som er helt afgørende for vores arbejde for at støtte pårørende og skabe bedre vilkår for pårørende i Danmark.

Bedre Psykiatri forsøger altid at få mest muligt ud af vores indtægter, fordi vi foretrækker at vores midler omsættes til aktiviteter for landets pårørende, vores medlemmer og for vores mange frivillige, der hver dag gør en forskel for de mange danskere, der er pårørende.

Hvad går pengene til?

Hvis du støtter Bedre Psykiatri, hvad bliver pengene så brugt til? Det er et oplagt spørgsmål, og for os er gennemsigtighed altafgørende. Derfor har vi lavet et billede, så du kan se, hvordan vi bruger 100 kr.

Bedre Psykiatri er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser. Derfor modtager vi af principielle grunde ikke penge fra medicinalindustrien. 

Læs seneste årsregnskab her.

Er du blevet ringet op?

Bedre Psykiatri ringer løbende ud for at fortælle om vores arbejde for en bedre psykiatri – og for at skabe opmærksomhed og opbakning til vores sag

Vi ringer fra tlf. 4290 1995 eller 8213 6759. Numrene kan af tekniske årsager stå som ukendt nr. Ringer du tilbage til nummeret, vil du blive mødt af en telefonsvarer, der bekræfter at Bedre Psykiatri har forsøgt at ringe til dig.

Vi samarbejder med telemarketingbureauerne All Ears og Charity Guard, som begge har forpligtet sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlings-etiske retningslinjer.

Hvorfor ringer vi?
Bedre Psykiatri ringer blandt andet for at sige tak for støtten og for at opfordre vores støtter og medlemmer til at tilmelde sig til Betalingsservice eller MobilePay. Vi ringer også til medlemmer, der har haft et gratis intromedlemskab, og spørger om de vil blive betalende medlemmer og til folk uden for foreningen for at spørge om støttebidrag.

Støtten og medlemskaberne giver os mulighed for at kæmpe for en bedre psykiatri og for at yde konkret hjælp til pårørende til mennesker med psykisk sygdom. 

Det er sikkert
For at oprette en betalingsserviceaftale beder vi om dit kontonummer og CPR-nummer. Oplysningerne sendes til Nets, som kontrollerer, at pengene trækkes fra den rigtige konto og ikke benyttes af tredje part.

Har du fortrudt din tilmelding – eller vil du vide mere?
Skulle du fortryde din tilmelding eller har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte fundraiser Bianca Vitting Montenegro på bvm@bedrepsykiatri.dk eller telefon 2646 4978

Sådan samler vi ind

Bedre Psykiatri er §8a-godkendt, og medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationers Brancheorganisation).

Derfor er vi en godkendt indsamlingsorganisation, der opfylder kravene om god indsamlingsskik. Det er din garanti for, at når du støtter Bedre Psykiatri, så går pengene til det, som vi er sat i verden for: At skabe bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Se Bedre Psykiatri på Skats liste over godkendte indsamlingsorganisationer her

Se Bedre Psykiatris seneste årsrapport og regnskab her

Du kan finde vores orientering hos Indsamlingsnævnet (journalnummer 20-72-00319) her

Vi samler ind på følgende måder:

– Via vores hjemmeside
– Via Facebook og Instagram
– Via SMS. Send BEDRE til 1204, så støtter du med 50 kr.
– Via MobilePay på telefonnummer 20114
– Via foreningens magasin bedre psykiatri og andet trykt materiale
– Via rundringninger 

Har du spørgsmål til Bedre Psykiatris indsamlingsarbejde, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på info@bedrepsykiatri.dk eller 5352 9900

Giv Bedre Psykiatri plads i dit testamente

En arv er en ekstraordinær gave, der gør det muligt for os at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag.

Arveloven giver mulighed for at testamentere til Bedre Psykiatri – uden at det koster hverken foreningen eller andre arvinger afgift. Hvis du for eksempel ikke har nogen, der kan arve efter dig, og du ikke synes, at pengene skal gå i statskassen, kan du vælge at testamentere din formue til fordel for Bedre Psykiatri. Det kan også være, at du udover dine arvinger også har lyst til at hjælpe Bedre Psykiatri og dermed pårørende til psykisk syge via dit testamente.

Hvis du ønsker at betænke Bedre Psykiatri i dit testamente har du to muligheder:

Gør det selv

Vi har indgået et samarbejde med virksomhederne Dokument 24 og Legal Desk, som laver juridiske selvhjælpsløsninger online.

Virksomhederne giver dig mulighed for at støtte vores arbejde ved at testamentere arv til os. Du kan testamentere arv til os ved enten at oprette et testamente eller et legat.

Testamente – gør det selv online

Et testamente giver dig mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med hele din arv. Du kan således vælge at donere hele din arv til os, eller du kan vælge at donere noget af arven til os samtidig med, at du fordeler resten af arven mellem dine arvinger.

Du kan oprette testamentet online hos Dokument 24, og det bliver gratis, når du vælger at donere arv til os. Støt via testamente her.

Legat – gør det selv online

Med et legat kan du bestemme, at et bestemt beløb skal doneres til os. Resten af din arv vil enten blive fordelt, som arveloven foreskriver det, eller som dit testamente bestemmer det. Et legat kan derfor benyttes til at donere arv til os, hvis du allerede har et eksisterende testamente, som du tilføjer legatet til.

Du kan oprette legat online hos Legaldesk. Det hele er gratis og kræver blot at du udfylder en webformular. Støt os via et legat her

Underskrift af testamenter og legater

Når du har oprettet dit testamente eller legat, skal det underskrives, enten foran notar eller foran vitterlighedsvidner. Begge dokumenter underskrives på samme vis. Dokument 24 anbefaler, at dokumenterne underskrives foran notar, da dette er mest sikkert.

Kontakt os ved tvivl og spørgsmål

Du er også velkommen til at spørge os eller vores advokat til råds.

Der er en række præcise formkrav til udformningen af et testamente, som skal overholdes for, at testamentet er gyldigt. Det er ikke nok blot at fortælle de kommende arvinger, hvordan du ønsker arven fordelt. Det er heller ikke tilstrækkeligt bare at skrive det ned på papir.

Du er velkommen til at kontakte Bedre Psykiatris sekretariatsleder på js@bedrepsykiatri.dk eller tlf. 29908646 for spørgsmål.

Bedre Psykiatri kan henvise til en advokat, som kan hjælpe dig med at oprette et testamente til fordel for Bedre Psykiatri. Bedre Psykiatri betaler for omkostningerne til advokaten og stempling af testamente.

Mange tak for din støtte.

Virksomheder

Samarbejde med virksomheder

Som virksomhed kan man også støtte foreningens arbejde. Enten via en pengegave eller via et produktsponsorat.

Hvis I som virksomhed ønsker at støtte vores arbejde for en bedre psykiatri, så kontakt generalsekretær Jane Alrø Sørensen på js@bedrepsykiatri.dk eller 2990 8646.

Vores retningslinier

Bedre Psykiatri indgår gerne aftaler med virksomheder vedrørende CSR-relaterede samarbejder samt sponsorering af landsforeningens projekter. Når Bedre Psykiatri indgår sådanne aftaler har vi som princip, at al samarbejde med erhvervslivet, organisationer og offentlige virksomheder (herefter nævnt som virksomhed) sker i fuld åbenhed.

Et samarbejde skal endvidere ske på en måde, der sikrer foreningens uafhængighed i forhold til vores interessepolitiske holdninger. Med dette afsæt har landsforeningen vedtaget følgende retningslinjer:

1. Det står foreningen frit at vælge egnede samarbejdspartnere for at forøge sine aktivitetsmuligheder. Landsforeningen indgår ikke samarbejdsaftaler med de virksomheder inden for medicinalindustrien, der sælger og udvikler produkter til psykisk syge.

2. Forhandlinger om økonomisk støtte til foreningen varetages udelukkende af generalsekretæren, og der kan ikke indgås aftaler om støtte til nogen form for personlig honorering eller gaver.

3. Konkrete aftaler om sponsorering af konkrete tiltag udformes i en skriftlig aftale mellem den pågældende virksomhed og Bedre Psykiatri.

4. Samarbejdet kan indeholde omtale af virksomhedens produkter, hvis landsforeningen vurderer, at det har en meningsfuld interesse for landsforeningens medlemmer. I sådanne tilfælde er det landsforeningen, der afgør indhold og længde på omtalen. 

5. Et samarbejde mellem en virksomhed og Bedre Psykiatrien kan handle om et egentligt økonomisk sponsorat af vores projekter, eller at virksomheden stiller viden eller ressourcer til rådighed for landsforeningen. I forlængelse heraf kan et samarbejde også indeholde, at Bedre Psykiatri stiller sin viden m.v. til rådighed for virksomheden og dens medarbejdere. 

6. Indgåede aftaler er tilgængelige for gennemsyn fra de dele af offentligheden, der har en rimelig interesse i dem.

 Vedtaget af landsbestyrelsen, april 2008.