Skip to content

Som virksomhed støtter I med minimum 750 kr. Jo større en donation I giver, jo flere forældre, børn, søskende, ægtefæller og andre pårørende kan vi hjælpe. Som tak for jeres donation vil I modtage en velkomstpakke, der giver jeres virksomhed viden om pårørende på arbejdspladsen, der forhåbentlig gør, at I undgår mange sygedage, sygemeldinger og opsigelser. I vil også modtage en nyhedsmail hvert kvartal med brugbar viden om pårørende i job og råd til at skabe et sundere, tryggere og mere effektiv arbejdsliv.

P.S: Hvis du oplyser din virksomheds CVR-nummer, sørger vi for at du får skattefradrag for dine donationer. Du kan få fradrag for op til 17.700 om året. (Takst for 2023). Læs mere om fradrag for donationer på Skats hjemmeside.

Din støtte giver os mulighed for at kæmpe for bedre hjælp til psykisk syge og deres pårørende og for at hjælpe pårørende til et lettere liv. Du kan melde dig fra igen med en måneds varsel, når som helst.

Hvis du oplyser dit CPR-nummer, får du automatisk skattefradrag for dine donationer op til 17.200 kr. pr. år.

Læs mere om fradrag for donationer på Skats hjemmeside.

Du kan ikke se formularen, hvis du ikke har tilladt cookies.

Som fast støtte i Bedre Psykiatri får du:

  • Mulighed for at være med til at lægge pres på politikerne (Jo flere vi står sammen, desto større sandsynlighed er der for at politikerne lytter)
  • Adgang til foredrag og caféarrangementer i dit lokalområde
  • Mulighed for lokale samtale- og netværksgrupper
  • Invitationer til webinarer
  • Nyhedsmails med spændende nyt

Støt med en enkelt donation

Din støtte giver os mulighed for at kæmpe for bedre hjælp til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende og for at hjælpe pårørende til et lettere liv. 

Hvis du oplyser dit CPR-nummer, får du automatisk skattefradrag for dine donationer op til 16.300 kr. pr. år.

Læs mere om fradrag for donationer på Skats hjemmeside.

Er du blevet ringet op?

Bedre Psykiatri ringer løbende ud for at fortælle om vores arbejde for en bedre psykiatri – og for at skabe opmærksomhed og opbakning til vores sag

Vi ringer fra tlf. 86 73 37 70, 86 73 37 71, 86 73 37 72, 86 73 37 73 eller 86 73 37 74. Numrene kan af tekniske årsager stå som ukendt nr. Ringer du tilbage til numrene, vil du blive mødt af en telefonsvarer, der bekræfter at Bedre Psykiatri har forsøgt at ringe til dig.

Vi samarbejder med telemarketingbureauet TMPO, som har forpligtet sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlings-etiske retningslinjer.

Hvorfor ringer vi?
Bedre Psykiatri ringer blandt andet for at sige tak for støtten og for at opfordre vores støtter og medlemmer til at tilmelde sig til Betalingsservice eller MobilePay. Vi ringer også til folk uden for foreningen for at spørge om støttebidrag.

Støtten og medlemskaberne giver os mulighed for at kæmpe for en bedre psykiatri og for at yde konkret hjælp til pårørende til mennesker med psykisk sygdom. 

Det er sikkert
For at oprette en betalingsserviceaftale beder vi om dit kontonummer og CPR-nummer. Oplysningerne sendes til Nets, som kontrollerer, at pengene trækkes fra den rigtige konto og ikke benyttes af tredje part.

Har du fortrudt din tilmelding – eller vil du vide mere?
Skulle du fortryde din tilmelding eller har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte os på info@bedrepsykiatri.dk

Sådan samler vi ind

Bedre Psykiatri er §8a-godkendt, og medlem af ISOBRO (Indsamlingsorganisationers Brancheorganisation).

Derfor er vi en godkendt indsamlingsorganisation, der opfylder kravene om god indsamlingsskik. Det er din garanti for, at når du støtter Bedre Psykiatri, så går pengene til det, som vi er sat i verden for: At skabe bedre vilkår for pårørende til mennesker med psykisk sygdom.

Se Bedre Psykiatri på Skats liste over godkendte indsamlingsorganisationer her

Se Bedre Psykiatris seneste årsrapport og regnskab her

Du kan finde vores orientering hos Indsamlingsnævnet (journalnummer 22-72-00702) her

Vi samler ind på følgende måder:

– Via vores hjemmeside
– Via Facebook og Instagram
– Via MobilePay på telefonnummer 20114
– Via foreningens trykte materialer
– Via rundringninger 

Har du spørgsmål til Bedre Psykiatris indsamlingsarbejde, er du velkommen til at kontakte sekretariatet på info@bedrepsykiatri.dk eller 5352 9900

Giv Bedre Psykiatri plads i dit testamente

En arv er en ekstraordinær gave, der gør det muligt for os at skabe bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag.

Arveloven giver mulighed for at testamentere til Bedre Psykiatri – uden at det koster hverken foreningen eller andre arvinger afgift. Hvis du for eksempel ikke har nogen, der kan arve efter dig, og du ikke synes, at pengene skal gå i statskassen, kan du vælge at testamentere din formue til fordel for Bedre Psykiatri. Det kan også være, at du udover dine arvinger også har lyst til at hjælpe Bedre Psykiatri og dermed pårørende til psykisk syge via dit testamente.

Gør det selv

Vi har indgået et samarbejde med virksomhederne Dokument 24 og Legal Desk, som laver juridiske selvhjælpsløsninger online. Virksomhederne giver dig mulighed for at støtte vores arbejde ved at testamentere arv til os. Du kan testamentere arv til os ved enten at oprette et testamente eller et legat.

Få rådgivning

Hvis du ønsker juridisk rådgivning af en jurist – har vi ligeledes indgået et samarbejde med virksomheden Mine Arvinger.

Med Mine Arvinger kan du oprette et testamente, hvori du tildeler Bedre Psykiatri arv, eller et legat hvor du tildeler et beløb af din arv. Hos Mine Arvinger foregår al rådgivning kun af en uddannet jurist. Deres fokus er at give dig 100% tryghed, overblik og klarhed, når det kommer til dine juridiske dokumenter.

Når du benytter Mine Arvinger, kan du få oprettet et skræddersyet testamente helt gratis, når du betænker Bedre Psykiatri gennem 30% løsningen eller med et legat på minimum 25.000 kr.

Ønsker du at blive klogere på, hvordan du kan betænke Bedre Psykiatri i dit testamente eller med et legat, kan du på deres hjemmeside gratis booke en uforpligtende rådgivningssamtale med en jurist.

Testamente – gør det selv online

Et testamente giver dig mulighed for at bestemme, hvad der skal ske med hele din arv. Du kan således vælge at donere hele din arv til os, eller du kan vælge at donere noget af arven til os samtidig med, at du fordeler resten af arven mellem dine arvinger.

Du kan oprette testamentet online hos Dokument 24, og det bliver gratis, når du vælger at donere arv til os. Støt via testamente her.

Legat – gør det selv online

Med et legat kan du bestemme, at et bestemt beløb skal doneres til os. Resten af din arv vil enten blive fordelt, som arveloven foreskriver det, eller som dit testamente bestemmer det. Et legat kan derfor benyttes til at donere arv til os, hvis du allerede har et eksisterende testamente, som du tilføjer legatet til.

Du kan oprette legat online hos Legaldesk. Det hele er gratis og kræver blot at du udfylder en webformular. Støt os via et legat her

Underskrift af testamenter og legater

Når du har oprettet dit testamente eller legat, skal det underskrives, enten foran notar eller foran vitterlighedsvidner. Begge dokumenter underskrives på samme vis. Dokument 24 anbefaler, at dokumenterne underskrives foran notar, da dette er mest sikkert.

Kontakt os ved tvivl og spørgsmål

Du er også velkommen til at spørge os eller vores advokat til råds.

Der er en række præcise formkrav til udformningen af et testamente, som skal overholdes for, at testamentet er gyldigt. Det er ikke nok blot at fortælle de kommende arvinger, hvordan du ønsker arven fordelt. Det er heller ikke tilstrækkeligt bare at skrive det ned på papir.

Du er velkommen til at kontakte Bedre Psykiatris sekretariatsleder på js@bedrepsykiatri.dk eller tlf. 29908646 for spørgsmål.

Bedre Psykiatri kan henvise til en advokat, som kan hjælpe dig med at oprette et testamente til fordel for Bedre Psykiatri. Bedre Psykiatri betaler for omkostningerne til advokaten og stempling af testamente.

Mange tak for din støtte.

Støt som virksomhed

Hvis I som virksomhed ønsker at støtte hjælpen til mennesker psykisk sygdom og deres pårørende, er I velkomne til at give en donation. Brug gerne denne formular

I er velkommen til at kontakte kommunikationschef Jesper Nissen, hvis I har spørgsmål om donation: jn@bedrepsykiatri.dk eller 24765416.

Bedre Psykiatris retningslinjer

Bedre Psykiatri indgår gerne aftaler med virksomheder vedrørende CSR-relaterede samarbejder samt sponsorering af landsforeningens projekter. Når Bedre Psykiatri indgår sådanne aftaler har vi som princip, at al samarbejde med erhvervslivet, organisationer og offentlige virksomheder (herefter nævnt som virksomhed) sker i fuld åbenhed.

Et samarbejde skal endvidere ske på en måde, der sikrer foreningens uafhængighed i forhold til vores interessepolitiske holdninger. Med dette afsæt har landsforeningen vedtaget følgende retningslinjer:

1. Det står foreningen frit at vælge egnede samarbejdspartnere for at forøge sine aktivitetsmuligheder. Landsforeningen indgår ikke samarbejdsaftaler med de virksomheder inden for medicinalindustrien, der sælger og udvikler produkter til psykisk syge.

2. Forhandlinger om økonomisk støtte til foreningen varetages udelukkende af generalsekretæren, og der kan ikke indgås aftaler om støtte til nogen form for personlig honorering eller gaver.

3. Konkrete aftaler om sponsorering af konkrete tiltag udformes i en skriftlig aftale mellem den pågældende virksomhed og Bedre Psykiatri.

4. Samarbejdet kan indeholde omtale af virksomhedens produkter, hvis landsforeningen vurderer, at det har en meningsfuld interesse for landsforeningens medlemmer. I sådanne tilfælde er det landsforeningen, der afgør indhold og længde på omtalen. 

5. Et samarbejde mellem en virksomhed og Bedre Psykiatrien kan handle om et egentligt økonomisk sponsorat af vores projekter, eller at virksomheden stiller viden eller ressourcer til rådighed for landsforeningen. I forlængelse heraf kan et samarbejde også indeholde, at Bedre Psykiatri stiller sin viden m.v. til rådighed for virksomheden og dens medarbejdere. 

6. Indgåede aftaler er tilgængelige for gennemsyn fra de dele af offentligheden, der har en rimelig interesse i dem.

 Vedtaget af landsbestyrelsen, april 2008.