Skip to content

Moderaternes psykiatripolitik

Fra et avisindlæg af Moderaternes psykiatriordfører:

“Når man tager et førstehjælpskursus, lærer man altid først og fremmest at stoppe ulykken. Både for den tilskadekommendes skyld, men også for sin egen. Er det en trafikulykke, gælder det om, at få stoppet trafikken, og er det en el-ulykke skal man slukke for strømmen.

Det store spørgsmål er derfor, hvordan vi stopper ulykken, når det gælder psykiatrien?

Regeringen har netop antydet, at man endelig vil indkalde til de forhandlinger man har syltet gennem hele regeringsperioden. Desværre motiveret primært af det uhyggelige skyderi i Fields, der endte med at koste flere livet og en tragisk episode for kun to uger siden, hvor en læge på hjemmebesøg endte med at blive stukket ned og dræbt af en person med psykisk sygdom.

Svaret på spørgsmålet er, at psykiatrien i alt for mange år har været et politisk stedbarn, der har levet en skyggetilværelse på få ressourcer i et sundhedsvæsen, hvor politisk fokus har kredset om at forebygge og behandle de store folkesygdomme.

Allerede i 2019 viste en stor rapport at 74% af de personer, der fik en behandlingsdom, havde fået en utilstrækkelig behandling i psykiatrien, i tiden op til de begik kriminalitet og dengang konkluderede man at 6 drab og 5 drabsforsøg kunne have været undgået, hvis behandlingen havde været tilstrækkelig.

Psykisk sygdom bør sidestilles med fysisk sygdom

Psykisk sygdom er den største “sygdomsbyrde” i Danmark – større end kræft og hjerte-kar-sygdomme. Det skønnes af 3,4 % af vores BNP gå til behandling og håndtering af konsekvenserne af psykiske sygdomme.

Det skyldes, at psykisk sygdom ofte rammer tidligt i livet, koster mange sygedage og sender mange ud af arbejdsmarkedet. Derudover medfører psykisk sygdom også ofte fysisk sygdom. Hver femte dansker i den arbejdsdygtige alder døjer med psykiske problemer.

Moderaterne arbejder for at fremme en langsigtet, stabil økonomisk ramme for psykiatrien, hvor det samtidig sikres, at der tilføres midler i samme takt som der tilføjes opgaver.

De sygeste er blevet nemlig mere syge. Det ser vi på et stigende antal behandlingsdomme, stigende tvang, genindlæggelsesprocent på ca. 25%, vækst i antallet af hjemløse med psykisk sygdom og politiets stadigt stigende forbrug af ressourcer på mennesker med psykisk sygdom.

Udviklingen skyldes mangelfuld udredning og behandling under indlæggelse for patienter med svær grad af kompleksitet og mangelfulde socialpsykiatriske støttetilbud i kommunerne.

De sygeste koster derved dyrt i dagens psykiatri fordi tingene ikke bliver gjort ordentligt fra starten. Det er uværdigt for den syge og de pårørende og resulterer i kronificering af psykisk sygdom, vanskelige og komplekse forløb og at levealderen for mennesker med psykisk sygdom forkortes markant. Men det er ikke fordi personalet i psykiatrien ikke ønsker at gøre det bedre for patienterne, snarere tværtimod hvis man følger #deterogsåmig – men rammerne er simpelthen ikke gode nok og patienterne blive kastebold i mellem sektorerne; regioner, kommuner, egen læge.

Moderaterne mener, at problematikken kalder på en samarbejdsreform på tværs af kommunale tiltag og indlæggelse på psykiatrisk hospital, fx ser man tiltag som Psykiatriens Hus, som er et samarbejde mellem Århus kommune og Region Midtjylland om behandling af de psykiatriske patienter – tiltag som disse bør være nationale.

Hvordan styrker vi psykiatrien?

Regeringen har indkaldt til forhandlinger om en ti årsplan for psykiatrien. Det er på tide, da der ingen nævneværdig forbedring er sket på området siden S vandt valget i 2019 – og det selvom der har ligget et rigtig fint fagligt oplæg fra sundhedsstyrelsen klar siden januar i år.

Op mod 90% af de psykiatriske indlæggelser sker akut. Det kalder på en udvidelse af det psykiatriske akutte beredskab i hele Danmark. Men psykisk sygdom opstår dog ikke over natten. Det er ikke et øget akut beredskab, der har bedret overlevelsen på kræftsygdomme. Det er bedre udredning og behandling. Det samme vil være gældende for psykiatrien. Det handler om høj kvalitet i den tværfaglige udredning og behandling både under indlæggelse og ambulant.

Kompetente medarbejdere i tilstrækkeligt antal er psykiatriens scannere og strålekanoner. Det handler derfor om at sikre forpligtende samarbejde, vidensdeling, udgående og indgående teams i sektorovergange og rehabiliteringsforløb af høj faglig kvalitet i kommunerne.

Derfor mener Moderaterne, at vi bør skabe pakkeforløb for personer med psykisk sygdom, ligesom vi tilbyder kræft- og hjertesyge patienter. De aktuelle pakkeforløb der findes, træder først i kraft efter diagnosen er stillet og det er problematisk for de borgere, der ikke passer ind i en standard. Ved at vende det om sikrer et mere sammenhængende behandlingsforløb i psykiatrien til gavn for både den enkelte borger og samfundet.”

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri