Skip to content

Nye Borgerliges psykiatripolitik

Fra Nye Borgerliges hjemmeside:

“Der er nedlagt mange sengepladser og andre behandlingstilbud på psykiatriområdet. Det betyder, at mennesker med psykiske lidelser udskrives alt for hurtigt.

Flere udskrives direkte til egen bolig, hvor naboerne så skal bo dør om dør med et menneske, der er behandlingskrævende og mangler hjælp. Og udskriver man mennesker med store psykiske udfordringer, som er for dårlige til at klare sig selv, til bosteder, kan det udvikle sig voldsomt. Ingen kan være tjent med det.

Nye Borgerlige mener, at der er behov for forbedring af både udredning, pleje og behandling af mennesker med psykisk sygdom.

Derfor foreslår vi, at der etableres flere døgnsengepladser, så de indlagte kan blive færdigbehandlet, og at tilstedeværelsen af fagligt velkvalificeret personale sikres, så den rette behandling kan tilbydes og effektueres for både børn, unge og voksne.

Derudover er det også vigtigt, at samarbejdet med familierne betones, og de bør derfor tilbydes støtte, vejledning og undervisning.

Og personalet på landets bosteder bør have efteruddannelse og bedre værktøjer til at håndtere de ofte meget syge beboere.

Sidst – men ikke mindst – vil vi genoprette uddannelsen cand.pæd.psyk., så skolelærere kan uddanne sig videre til skolepsykolog.

På den måde kan problemets omfang hurtigere afklares, hvilket der er hårdt brug for.

I dag går der nemlig alt for lang tid, fra der opstår en bekymring hos en lærer, til der kommer en psykolog ud for at tale med barnet og observere ham eller hende i klassen.”

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri