Skip to content

Om videnscenteret

Med Bedre Psykiatris Videncenter tilbyder vi et samlet sted for systematisk og målrettet research, analyse og formidling af relevant og aktuel viden, best practice og dokumentation fra ind- og udland om psykiatrien, mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.

Med videnscenteret arbejder vi for at skabe bedst mulig faglig information, vejledning og sparring til aktører, der har interesse i området. Formålet er, at skabe agenda, kvalitetsvurdering og kvalitetsudvikling af psykiatrien. Herudover ønsker vi at understøtte faglige og politiske beslutninger, så de kan tages på et vidensbaseret grundlag.

Bedre Psykiatris Videnscenter har eksisteret siden 2011 og har siden genereret relevant viden gennem analyse og research – bl.a. for at understøtte og udvikle foreningens holdninger internt og eksternt. Det er samtidig en viden, der skal fremme pårørende som en ressource. Vi understøtter et fokus på pårørendes roller, opgaver, livsvilkår, ønsker og behov samt implementering af vidensbaseret pårørendeinddragelse i sundhedsvæsenet.

Bedre Psykiatri indgår i såvel forskningssamarbejder, netværk og faglige partnerskaber som levering af undervisning og oplysningstilbud. 

Videnscenteret består af en tværfaglig kompetent medarbejderstab inden for analyse, politik og kommunikation.