Skip to content

Pårørende i arbejde

For mange pårørende er det centralt at bevare tilknytning til arbejdsmarkedet, kollegaer og arbejdspladsen, når psykisk sygdom rammer familien. Men hensyn til arbejdspladsen og hensyn til den syge sætter pårørende i et dilemma. Kombineret med en utilstrækkelig psykiatribehandling sættes både pårørende, danske arbejdspladser og produktivitet under pres. Ikke alene er pårørende som erhvervsaktive personer vigtige for arbejdsproduktionen i samfundet, men det har også høj værdi for samfundet, at mange pårørende hjælper og plejer deres nærmeste med psykisk sygdom. Det er solidt dokumenteret.

Læs Bedre Psykiatris forslag til gode forhold for pårørende i arbejde – tryk her

Læs også om Gode arbejdsvilkår for pårørende – fem gode råd til dig, der er arbejdsgiver – Tryk her

Omfang

 • Generelt er 22 pct. af Danmarks befolkning erhvervsaktive pårørende uagtet fysisk eller psykisk diagnose (KMD, 2018)
 • 65 pct. af pårørende til personer med en sygehuskontakt vedrørende en psykisk diagnose er i beskæftigelse. Til sammenligning er 69 pct. af øvrig danske befolkning i beskæftigelse. (Sundhedsdatastyrelsen, 2023)
 • Ca. halvdelen af de pårørende til mennesker med psykisk sygdom oplever i høj grad, at psykisk sygdom i familien har haft en betydning for deres arbejdsliv (Bedre Psykiatri 2021)
 • Skizofreni som sygdomsgruppe alene trækker 2.648 fuldtidsbeskæftigede pårørende ud af arbejdsstyrken (indikerer et arbejdsudbudspotentiale), hvilket er fjerde flest målt på tværs af otte sygdomsgrupper, viser en analyse fra Dansk Erhverv (Dansk Erhverv, 2023)

Ringere arbejdsindsats

 • 77 pct. angiver, at de ikke altid yder en effektiv arbejdsindsats pga. psykisk sygdom i familien (Bedre Psykiatri, 2023).
 • 59 pct. er mødt op på arbejde af frygt for deres arbejdssituation, selv om de burde være hjemme for at pleje og støtte den syge (Bedre Psykiatri, 2023).
 • 85 pct. af pårørende angiver, at den syges tilstand påvirker deres evne til at arbejde (Bedre Psykiatri, 2023).
 • 43 pct. af pårørende føler sig ikke mentalt tilstede på arbejdspladsen (Epinion for Bedre Psykiatri, 2016)
 • Voksne børn som pårørende og søskende er også i risiko for at være mindre beskæftigede, viser forskningen (Nordsletten, 2023; Greve, 2012; Sletved, 2021)

Sygdom og fravær

 • 34 pct. har overvejet at forlade arbejdsmarkedet tidligere pga. pårørende-forpligtelser (Bedre Psykiatri, 2023).
 • Som konsekvens af at være pårørende til en person med psykisk sygdom angiver 32 pct., at de er gået ned i arbejdstid, mens 15 pct. er gået på orlov og 51 pct. har anvendt feriedage (Bedre Psykiatri, 2023).
 • 63 pct. har været nødt til at melde sig syg for at hjælpe eller pleje den, de er pårørende til (Bedre Psykiatri, 2023).
 • International forskning rapporterer om negative virkninger for pårørende på arbejdsdeltagelsen. 69 pct. oplyser om ændringer i deres arbejdstider pga. pårørenderollen, mens 43 pct. rapporterer om reduktion af arbejdstimer. Dette steg til 48 pct. hvis pårørende bor sammen med den syge. Reduktion i arbejdstid modsvarer mere end halvdelen af en typisk arbejdstid. (McDaid, 2022)
 • Australsk forskning viser, at 42,2 pct. af pårørende uden for arbejdsstyrken vil gerne arbejde igen, men manglende støtte forhindrer det som væsentlig barriere. (Dominic et al, 2019)

Det samfundsøkonomiske tab

 • Internationalt studie påviser, at erhvervsaktive pårørende til person med depression angiver større sygefravær (absenteeism) end pårørende til andre sygdomme (32.6 pct. vs 26.5 pct.) og større presenteeism dvs. mindre produktiv på sit arbejde (55.5 pct. vs 44.8 pct.) samt negative arbejdsaktivitet (55.5 pct. vs 44.8 pct.) Og endnu større gab sammenlignet med restbefolkningen. (Balkaran, 2021)
 • Tilsvarende viser international forskning, at godt hver tredje pårørende (29,9 pct.) til person med skizofreni angiver presenteeism (ringere arbejdsindsats) sammenlignet med ikke-pårørende (17,5 pct.) og andre typer pårørende (26,2 pct.) (Gupta, 2015). Læs mere om omkostningerne for pårørende til personer med skizofreni (Sruamsiri 2018).
 • Det samfundsøkonomiske tab ved pårørende (ægtefæller) til personer med skizofreni er 10 gange større end ægtefæller til personer uden skizofreni. Tabet skal findes i form af sundhedsydelser (25 pct.) og ved tabt produktivitet (75 pct.). (Halling 2019). Læs også for ægtefæller til borderline patienter (Halling 2019), ægtefæller til ADHD patienter (Jennum et al. 2020) og ægtefæller til person med skizotypi (Halling et al. 2021)

Relateret viden og fakta

 • Bedre Psykiatri 2023. Undersøgelse: Pårørende i arbejde.Bedre Psykiatri, 2023
 • Epinion for Bedre Psykiatri 2016. Undersøgelse af arbejdslivet for pårørende, Epinion for Bedre Psykiatri Epinion for Bedre Psykiatri, 2016
 • Brannan et al. 2022 Factors Contributing to Employment Status over Time for Caregivers of Young People with Mental Health Disorders. link
 • Diminic. 2019 Employment disadvantage and associated factors for informal carers of adults with mental illness: link
 • Bélanger 2022 Employment status and bereavement after parental suicide. link
 • Nyhedsartikel: Pårørende til psykisk syge ser sig nødsaget til at forlade arbejdsmarkedet. Vi har ikke råd til at svigte dem link
 • Website: Pårørende på job
 • Website: The Carers + Employers program