Skip to content

Pårørende: ”Omsorgsdage ville være en anerkendelse af vores store daglige indsats”

Bedre Psykiatri har siden 1992 kæmpet for bedre vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Nu har vi startet en underskriftsindsamling for at lægge pres på de danske politikere, så de kan få hænderne op af lommen og komme i gang med at implementere 5 årlige omsorgsdage med løn til pårørende!

Men hvorfor er det så vigtigt at give pårørende betalte omsorgsdage? Det er Rikke Ejlersen Nygaard fra Dalby i Haslev et godt eksempel på.

For 32-årige Rikke Ejlersen Nygaard og hendes kæreste Jack er der et før og et efter den 16. oktober 2017. Den dag var Jack ude for en arbejdsulykke, hvor han fik et 300 kg. tungt jernrør i hovedet og brækkede ryggen tre steder. Takket være den hjelm han havde på hovedet, overlevede han ulykken.

Ulykken ændrede alt – fysisk og mentalt
På grund af den voldsomme hjernerystelse har Jack i dag problemer med korttidshukommelsen, og så er det en udfordring for ham at tage initiativ til dagligdagsopgaver som at handle ind, vaske tøj og lave mad. ”Jack er en helt anden person i dag end før ulykken”, fortæller Rikke. ”Han skal genfinde en ny identitet, for han kan ikke de samme ting som før, og det er han ulykkelig over.”

Ud over de fysiske mén som Jack lever med, kæmper han i dag også med en depression, angstsymptomer og er også blevet diagnosticeret med ADHD i forbindelse med et afklaringsforløb hos en psykiater sidste år. Rikke fortæller, at Jack på de mørkeste dage taler om, at han ikke længere ønsker at leve. Hun fortæller også, hvor frustrerende det er, at han får tilbudt fysisk genoptræning af kommunen og et forløb på en smerteklinik, for at håndtere sine kroniske smerter, men der er intet tilbud om betalt psykologhjælp.     

Min støtte til Jack belaster mit arbejdsliv
Til daglig arbejder Rikke som løn- og personalekonsulent i Københavns kommune. Før ulykken arbejdede hun på fuld tid, men i de seneste to år har hun i længere perioder måtte gå ned på 32 timer om ugen fordi Jack har brug for hendes støtte: ”Jeg er i høj grad blevet nødt til at træde ud af kæresterollen og påtage mig en omsorgsrolle, der både består af en koordinerende indsats i forhold til behandlere og det offentlige system, en psykologrolle hvor jeg forsøger at samle ham op, når han er allermest nede og samtidig står jeg for alle huslige pligter derhjemme,” siger Rikke. ”Til sidst måtte jeg banke i bordet over for kommunen og fortælle dem, at jeg ikke kunne klare alle opgaverne mere. Heldigvis tilbød de efterfølgende Jack en mentor, der fx kan aflaste mig ved at deltage i alverdens møder, hvor Jack har behov for støtte til at huske, hvad der bliver sagt og bagefter følge op på det der aftales på møderne.”

”Jeg er evigt taknemmelig for den fleksibilitet og opbakning, jeg er blevet mødt med af min teamleder og arbejdsplads. Men jeg har stadig bekymret mig over, om jeg nu kunne leve op til arbejdspladsens forventninger fx fordi jeg, udover at gå ned i tid, også har brugt mange feriedage og flekstid på at støtte op om min kæreste. Så længe at Jack er på sygedagpenge, er der behov for at jeg beholder mit arbejde, så vi kan betale vores regninger hver måned.”

Os pårørende har fortjent anerkendelse
Rikke bakker op om Bedre Psykiatris underskriftsindsamling, der skal få politikerne til at give pårørende 5 årlige omsorgsdage: ”Hvis Folketinget indførte betalte omsorgsdage, ville det være en enorm anerkendelse af det store arbejde, som jeg og alle andre pårørende udfører hver eneste dag, for at hjælpe vores partnere og familiemedlemmer i svære situationer. Som pårørende forventes det af systemet, at man træder til og er en ressource de kan trække på. Derfor ville det betyde meget for mig, hvis de anerkendte, at det arbejde kan trække tænder ud i den enkelte familie. Helt konkret ville det også løfte en byrde fra mine skuldre at have den ekstra tid, hvor jeg kunne prioritere min kæreste, uden at jeg bagefter skulle stresse over at indhente timerne på mit arbejde.”

STØT OP OM DANMARKS MANGE PÅRØRENDE – SKRIV UNDER HER