Skip to content

Podcast om inddragelse

I Bedre Psykiatris podcast om pårørendeinddragelse giver Cecilie Sørensen, Cand.mag i psykologi og rådgiver i Bedre Psykiatri, og Louise Behrend Rasmussen, klinikchef og psykiater på Ballerup Psykiatrisk Center, gode råd til, hvad du som pårørende kan gøre for at blive bedre inddraget i behandlingen. Vi har samlet de vigtigste pointer her:


Rådgiver Cecilie Sørensens råd

Byd dig til og vær insisterende

Rådgiver
Cecilie Sørensen

Sørg for at være synlig overfor personalet. Byder du dig til, har du langt bedre muligheder for at blive hørt og inddraget. Så vær opsøgende og insister på, at din viden og erfaring kan bruges i behandlingen.

Søg viden

Stil alle de spørgsmål, du har! Som pårørende står du ofte med en masse usikkerhed, om hvad der foregår, hvad der skal ske efter indlæggelsen etc. Opsøg den viden hos personalet, for de kan svare på det meste og give dig afklaring og tryghed. Det kan være en god idé at skrive spørgsmålene ned, når de dukker op. Så kan du huske dem, når du får chancen for at stille dem.

Lad ikke manglende samtykke holde dig tilbage

Manglende samtykke fra den syges side er ofte årsag til, at pårørende ikke bliver inddraget. Men lad ikke afvisningen slå dig ud! Selvom personalet ikke må fortælle om den konkrete sag, kan de stadig give dig general viden. F.eks. om diagnosen, hvad du skal være opmærksom på, og hvor du kan gå hen med dine bekymringer. Det manglende samtykke betyder desuden ikke, at du ikke må give viden om patienten videre til personalet.

Hold en god tone

Som pårørende er der mange følelser på spil, og det kan være enormt frustrerende at stå og følge med fra sidelinjen. Nogle gange går frustrationerne ud over personalet, men prøv i stedet at tale med personalet om dine bekymringer på en måde, der indbyder til samarbejde. Det styrker dine muligheder for at blive inddraget.

Undersøg dine muligheder

Af og til er det en god ide at gå andre veje end blot at tale med personalet om patienten. Mange afdelinger har tilbud som pårørendementorer, samtalegrupper og kurser. Ring eventuelt til psykiatriens rådgivning, Psykinfo, eller Bedre Psykiatris pårørenderådgivning, som kan hjælpe dig med at navigere i de forskellige muligheder.

Psykiater og klinikchef
Louise Behrend
Rasmussen

Klinikchef og psykiater Louise Behrend Rasmussens råd

Giv os information – samtykke eller ej

Uanset om der er givet samtykke, må pårørende gerne fortælle personalet om patienten. Så kom til os med al den viden, du har! Måske ved du, at han bliver rolig af at høre Mozart? Den slags informationer kan være meget værdifuld for os.

Tal med os, når der er ro på

Ofte foregår kontakten, når den pårørende er allermest ramt, patienten allermest syg, og personalet derfor har allermest travlt. Men det kan være en stor fordel at tale sammen i den rolige fase i stedet. Så kan vi i ro og mag drøfte situationen og måske planlægge et netværksmøde, hvor vi sammen lægger en handlingsplan.

Hav forståelse

Vi ville ønske, at vi altid kunne inddrage de pårørende i behandlingen. Men nogle gange kan det være rigtig svært, og under helt korte indlæggelser når vi måske slet ikke til det. Derudover kan vores arbejdsgange eller travlhed på afdelingen betyde, at vi må fokusere på noget andet end pårørendeinddragelse. Og det kan være svært for de pårørende at forstå.