Skip to content

Pulje til samtalegrupper

Landsforeningen har mulighed for at finansiere 25 samtalegrupper på landsplan i 2024, da vi har fået bevilget midler gennem finansloven. Puljen kan søges af lokalafdelinger, der ikke allerede har egne samtalegrupper i gang, enten fordi de ingen erfaringer har med det, eller ikke er lykkedes med at finde finansiering. Aktivitetsfrivillige i områder uden en lokalforening kan også komme i betragtning.

Ved opstart af samarbejde om samtalegrupper, gennemgår vi sammen konceptet og den faglige tilgang, budgettet, fordeler arbejdsopgaverne og lægger en plan for, hvordan og hvornår gruppen kommer i gang.

Deadline for efterårets samtalegrupper 1. august
Er I interesseret i at afholde en samtalegruppe, så skriv til Yasmin Winther på yaw@bedrepsykiatri.dk med henblik på dialog om muligheder og ønsker. Kontakt Yasmin hurtigst muligt – og senest d. 1. august, hvis I ønsker en gruppe til efteråret.

Retningslinjer for samtalegrupperne

  • Samtalegrupperne er et professionelt forløb, der faciliteres og afholdes af en uddannet terapeut. Det er et afgrænset forløb på typisk 8 gange for 8-10 deltagere. Det henvender sig til voksne over 18 år.
  • Samtalegrupperne indgår i et samlet projekt og skal følge fælles retningslinjer og koncept, som er baseret på eksisterende erfaringer med samtalegrupper.
  • Samtalegrupperne indgår i en fælles ekstern evaluering, der finder sted over de næste tre år.
  • Landsforeningen afholder alle udgifter til terapeut, forplejning og annoncering.