Skip to content

Pulje til samtalegrupper

Landsforeningen har mulighed for at finansiere 25 samtalegrupper på landsplan i 2024, da vi har fået bevilget midler gennem finansloven. Puljen kan søges af lokalafdelinger, der ikke allerede har samtalegrupper i gang, enten fordi de ingen erfaringer har med det, eller ikke er lykkedes med at finde finansiering. Aktivitetsfrivillige i områder uden en lokalforening kan også komme i betragtning.

Ved opstart af samarbejde om samtalegrupper, gennemgår vi sammen konceptet og den faglige tilgang, en tjekliste med opgaver, fordeler arbejdsopgaverne, laver budget og lægger en plan for, hvordan og hvornår gruppen kommer i gang.

Deadline for forårets samtalegrupper 1. marts
Er I interesseret i at afholde en samtalegruppe, så skriv til Trine Ladegaard på trl@bedrepsykiatri.dk med henblik på dialog om muligheder og ønsker. Hvis I vil starte op allerede i foråret 2024, så kontakt Trine hurtigst muligt – og gerne inden d. 1. marts. Der er også mulighed for grupper i efteråret, og tag gerne fat i Trine allerede nu, hvis I er interesserede i det.

Retningslinjer for samtalegrupperne

  • Samtalegrupperne er et professionelt forløb, der faciliteres og afholdes af en uddannet terapeut. Det er et afgrænset forløb på typisk 8 gange for 8-10 deltagere. Det henvender sig til voksne over 18 år.
  • Samtalegrupperne indgår i et samlet projekt og skal følge fælles retningslinjer og koncept, som er baseret på eksisterende erfaringer med samtalegrupper.
  • Samtalegrupperne indgår i en fælles ekstern evaluering, der finder sted over de næste tre år.
  • Landsforeningen afholder alle udgifter til terapeut, forplejning og annoncering.