Skip to content

Radikale Venstres psykiatripolitik

Tilsendt fra Radikale Venstre:

Vi står i en trivselskrise blandt vores børn og unge. Stadigt flere – især børn og unge – har brug for hjælp og behandling i psykiatrien, som har været overset alt for længe. Der mangler hænder, tid og kapacitet. Vi skal sikre flere ressourcer og gøre mere for at opspore tidligt, samt forebygge at mødet med psykiatrien overhovedet bliver nødvendigt. Psykiske sygdomme er blandt de allermest udbredte. Alligevel forsømmer vi behandlingen af dem. Det giver ikke mening. Sygdomme skal også få opmærksomhed, selvom de ikke kan ses.

Radikale Venstre vil investere massivt i, at unge får hurtigere hjælp. Vi vil styrke de psykiatriske tilbud og hæve kvaliteten i hele landet, og vi vil ligestille psykiatrisk og somatisk sygdom, så psykiatrien får et permanent og tiltrængt løft. Det er helt og aldeles afgørende.

Ulighed i sundhed er et kæmpe problem, og børns sociale baggrund afgør i store træk risikoen for alvorlige sygdomme – især indenfor psykiatrien. Vi vil mindske betydningen af forældres baggrund og gennem strukturel forebyggelse turde behandle folk forskelligt for at behandle dem lige.

Politisk aftale om en 10-årsplan for psykiatrien 

Efter flere års pres fik vi endelig sat skub i forhandlingerne om en 10-årsplan for psykiatrien. Derfor er vi utrolig glade for, at vi endelig i sidste uge præsenterede en langsigtet, ambitiøs og forpligtende aftale, som stort set alle folketingets partier bakker op om. Et folkestyre, der samler sig om at finde løsninger på de virkelige problemer. Det glæder os i Radikale Venstre. Men vi er på ingen måde færdige endnu.

Med aftalen tager vi de første skridt ved at tage hul på de områder, hvor behovet er størst. Vi afsætter 450 mio. kr. af fra næste år og 500 mio. kr. varigt fra 2024, og så skal der sættes yderligere penge af og aftales flere tiltag i 2025. Hele fundamentet for aftalen er netop, at vi har forpligtet hinanden på at vende tilbage og finde løsninger og midler, så vi i de kommende år kan nå i mål med at få implementeret alle 37 faglige anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen har fremlagt, og som har dannet grundlag for forhandlingerne.

I Radikale Venstre er vi især stolte af, at vi har fået sikret en god balance mellem den tidlige indsats og dem, der er svært syge og har brug for hjælp nu og her. Ligesom vi er glade for, at vi er lykkedes med at sætte fokus på forskning i psykisk sygdom, som i dag fylder væsentligt mindre end forskning i somatiske (fysiske) sygdomme. Men vi havde gerne set at vi var gået endnu længere og havde sat flere midler af allerede næste år. Nu kommer vi i gang, det er en begyndelse, der kommer til at kunne mærkes, og så skal vi videre, når det nye folketing er samlet igen.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri