Skip to content

Revisor-funktionen

I Bedre Psykiatris vedtægter Kap. 3, §9, stk. 9 står. ”Hvert år vælges der kritiske revisorer”. I praksis vælges som reglen kun én revisor og en revisorsuppleant. Der er ingen krav til revisorens baggrund.

Det er kassererens ansvar, at der bliver udarbejdet et årsregnskab, og at alle bilag bliver arkiveret. Er man på økonomiordningen, er det sekretariatets opgave at levere et færdigt årsregnskab med bilag, sådan at lokalafdelingen kan kontakte revisoren og fremlægge følgende:

  • Årsregnskab samt samling af alle bilag (faktura, kvitteringer, bevillingsbreve, udbetalingsblanketter mv.)
  • Underskrevet årsregnskab for året før.
  • Print af bankkontoudtog – oversigt over alle bevægelse i det pågældende kalenderår.

Revisionen sker ved, at revisor kigger materialet igennem og ser, om der er rimelig overensstemmelse mellem posternes beskrivelse og størrelse og gennemfører en stikprøvekontrol af udgiftsbilag. Når revisor har tjekket regnskabet igennem, kan det underskrives, og det reviderede regnskab kan fremlægges og godkendes på lokalafdelingens generalforsamling (jf. §9, stk. 3).

Økonomiordningen

Få sekretariatet til at stå for betalinger, bogføring og regnskab. Kassereren skal stadig godkende betalinger i banken.

Blanketter

Når du skal have refunderet udgifter, skal du bruge en blanket og huske at sende bilag med.

Søg penge

De fleste lokalafdelinger søger §18-midler hos kommunen til aktiviteter, og mange søger også andre puljer og fonde.