Skip to content

Socialdemokratiets psykiatripolitik

Socialdemokratiet om psykiatri

I alt for mange år har psykiatrien ikke fået samme opmærksomhed og samme ressourcer som somatikken. Store dele af psykiatrien har i alt for mange år været finansieret med midlertidige bevillinger gennem for eksempel satspuljen. Det har betydet kortsigtede og usammenhængende indsatser. Det skal vi rette op på nu. For mennesker med psykiske lidelser fortjener samme gode behandling, som hvis man har brækket et ben.

Vi kender alle nogen, der er eller har været ramt. På bare ti år er der sket en stigning på ca. 30 procent i antallet af patienter med psykiske lidelser, der behandles på sygehus. Og mod hver anden dansker vil i løbet af et livsforløb vil få en psykisk lidelse, og blandt børn og unge vil omkring 15 procent blive diagnosticeret med en psykisk lidelse inden de fylder 18 år.

Derfor har det været et centralt mål for Socialdemokratiet at lave en 10-årsplan for psykiatrien. Det gjorde vi i september 2022, på baggrund af et solidt fagligt oplæg fra Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen. Så vi nu sætter en langsigtet retning for psykiatrien og forpligter hinanden på løbende at følge op på, om det går den rigtige vej.

Vi tager også allerede nu fat på de første indsatser. Særligt for børn og unge, hvor vi nu vil opbygge et lettilgængeligt tilbud i kommunerne til børn og unge i psykisk mistrivsel og med symptomer på psykisk lidelse. Fordi ingen børn og forældre skal opleve ikke at få hjælp, når de henvender sig.

Vi har brug for en genopretning af psykiatrien, hvor vi løfter indsatserne til mennesker med svær psykisk lidelse. Det kræver, at vi løser de store problemer med personalemangel. Det gør vi blandt andet med en her-og-nu kapacitetspakke til den regionale psykiatri, der giver mulighed for at ansætte 100 årsværk med patientrettede funktioner.

Sundhedsstyrelsen gør én gang årligt status over, hvordan det går med målene. Og vi nedsætter et nyt psykiatriråd, hvor repræsentanter for ministerier, patientorganisationer og eksperter hvert andet år gør status og kommer med anbefalinger til nye indsatser.

Det betyder bestemt ikke, at arbejdet med at forbedre psykiatrien nu er slut. Tværtimod, vi er først lige begyndt. Nu har vi fået sat rammerne og taget hul på de første indsatser. Og der hviler nu en forpligtigelse over for et meget stort flertal i Folketinget til at følge udviklingen tæt og sætte ind med nye tiltag, hvor det er nødvendigt. Det arbejde ser vi meget frem til.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri