Skip to content

Støt os

Sammen kan vi hjælpe pårørende til mennesker med psykisk sygdom

Er du blevet ringet op?

Bedre Psykiatri ringer løbende ud for at fortælle om vores arbejde for en bedre psykiatri – og for at skabe opmærksomhed og opbakning til vores sag

Hvorfor ringer vi?

Bedre Psykiatri ringer rundt af forskellige årsager. Vi ringer blandt andet til vores medlemmer for at sige tak, fordi du som medlem af foreningen er med til at kæmpe for bedre behandling til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Samtidig spørger vi om, du er interesseret i at tilmelde dit kontingent til Betalingsservice. Ved at tilmelde dit kontingent til Betalingsservice gør du det lettere for dig selv at betale kontingent og samtidig letter du vores administration, så vi kan fokusere på vores kerneopgaver; at skabe bedre vilkår for psykisk syge mennesker og deres pårørende og hjælpe pårørende til en lettere hverdag.

Nogle medlemmer bliver også spurgt om de vil tilslutte sig den stadig større skare af medlemmer, som støtte foreningens arbejde med et fast, månedligt bidrag ud over kontingentet. Din støtte gør en stor  forskel og skaber en langsigtet, økonomisk tryghed og stabilitet i vores arbejde. Din støtte kan betyde, at vi kan hjælpe de mange tusinde pårørende, der hvert år henvender sig til foreningen for at få hjælp, rådgivning og et fællesskab med andre i samme situation. 

Endelig ringer vi også til medlemmer, der har haft et gratis intromedlemskab i foreningen. Vores erfaring er, at den personlige samtale er et godt udgangspunkt for at skabe opbakning og støtte omkring vores arbejde. Vi får mulighed for at fortælle om Bedre Psykiatris aktuelle arbejde og høre om dine erfaringer med foreningen. Hvis du har nogle spørgsmål om dit medlemskab, vores arbejde eller hvad pengene går til, er dette en tryg mulighed for at få stillet disse spørgsmål.

Vi ringer også til folk uden for foreningen for at spørge om støttebidrag til vores arbejde. Vi er afhængige af den støtte, vi kan få, for at hjælpe landets pårørende til et bedre liv, og vi er meget taknemmlige for alle bidrag. 

Er det sikkert?

Ja! For at oprette en betalingsserviceaftale beder vi om dit kontonummer og CPR-nummer. Oplysningerne sendes til Nets, som kontrollerer, at pengene trækkes fra den rigtige konto og ikke benyttes af tredje part.

14.000 virksomheder og 96 % af alle danske husstande benytter i dag betalingsservice, og det er almindelig praksis at indhente de nævnte oplysninger over telefon blandt velgørende foreninger, forsikringsselskaber, telefonselskaber, elselskaber og mange andre. Som bruger af Betalingsservice kan man altid følge månedens kommende betalinger, når man modtager sin betalingsoversigt. Skulle der være betalinger, man ikke ønsker, kan betalingen og aftalen afmeldes, inden trækket foretages.

Fik du ikke oprettet en betalingsserviceaftale?

Hvis du ikke fik oprettet en betalingsserviceaftale, da vi ringede til dig – hvis du f.eks. ikke havde oplysningerne på dig – kan du gøre det hér:

Tilmeld dit kontingent til Betalingsservice

Giv et fast, månedligt bidrag

Hvordan ved jeg, det er Bedre Psykiatri der har ringet?

Vi samarbejder med telemarketingbureauerne All Ears og Charity Guard, som begge har forpligtet sig til at agere i henhold til ISOBROs indsamlings-etiske retningslinjer. Vi ringer hovedsageligt fra telefonnummeret  2136 9650, men af tekniske årsager kan det også være fra ukendt nummer. Hvis du ringer op til 2136 9650, møder du en telefonsvarer, som bekræfter, at det er Bedre Psykiatri, der har ringet. Hvis du vil læse mere om ISOBRO, tryk her.

Har du fortrudt din tilmelding – eller vil du vide mere?

Skulle du fortryde din tilmelding eller har du yderligere spørgsmål, kan du kontakte fundraiser Kristine Dalgas på kd@bedrepsykiatri.dk eller telefon 3165 1790