Skip to content

test accordion

Header text

text

text

titel

accordion ovenover

Header text

Færre penge pr. patient

Der var færre penge til rådighed pr. psykisk syge patient i 2017 end i noget andet år, vi kan måle. Udviklingen gælder både børn og voksne. Det på trods af, at der er tilført flere penge til psykiatrien de senere år . Udgifterne pr. patient er faldet med 17 pct. i børne- og ungdomspsykiatrien og 12 pct. Voksenpsykiatrien siden 2011.

Færre ressourcer til den enkelte patient

Udgifter pr. patient er en central markør, fordi det siger noget om antallet af ansatte og hvor meget tid de har til at hjælpe den enkelte.

Kilde: Sundhedsdatastyrelsen og Psykiatriregisteret jf. ”Benchmarking af Psykiatrien 2017” af Danske Regioner (Data for 2013-2017) og data tilsendt fra Danske Regioner (Data for 2011 og 2012)

Større ulighed mellem psykiatri og somatik

Udgifter pr. patient er også faldet i somatikken, men mens faldet kun har været 5 pct. i somatikken har det været 14 pct. i psykiatrien.