Skip to content

Tre forslag fra Danske Gymnasieelever til at forbedre støtten til unge med psykisk sygdom på gymnasierne

Ingrid Kjærgaard er forkvinde i Danske Gymnasiers Sammenslutning.

I Bedre Psykiatri sætter vi fokus på sårbare unge på ungdomsuddannelserne. Derfor har vi spurgt gymnasieelevernes forkvinde, Ingrid Kjærgaard, om, hvad hun mener, der kan gøres for at sikre støtte til unge med psykisk sygdom på gymnasierne.

Her kan du læse tre forslag fra Ingrid Kjærgaard og Danske Gymnasiers Sammenslutning.

1: Bedre uddannelsesvejledning i grundskolen

Vi vil gerne sikre, at alle unge i grundskolen har adgang til personlig vejledning mod den uddannelse, som passer bedst til dem. Det er noget af det, vi mangler lige nu, hvor langt størstedelen af eleverne i grundskolen ikke får uddannelsesvejledning. Det tror jeg, er ret essentielt, hvis vi skal gribe nogle af de sårbare unge, som på nuværende tidspunkt ikke bliver grebet i uddannelsesvejledningen.

2: Øget fleksibilitet for gymnasierne

Jeg synes, det er vigtigt, at vi har en større fleksibilitet i vores uddannelsessystem, så man i højere grad kan tilrettelægge et uddannelsesforløb, der passer til den enkelte unge eller det enkelte hold. Der skal være mulighed for at lave nogle særlige hold, der ikke lige hører ind under et specialtilbud. Man kan for eksempel øge fleksibiliteten ved at give bedre mulighed for dispensation.

På den måde kan et gymnasium få dispensation fra ministeriets side, hvis de har fundet en specifik løsning, der fungerer godt for dem og deres elever. Det gør, at det bliver lagt mere ud til gymnasierne lokalt, og det giver dem mere fleksibilitet til at skabe nogle gode løsninger for eleverne.

3: Flere midler til særlige tilbud til unge med psykiatriske diagnoser

Vi vil gerne udbrede nogle af de tilbud, som allerede findes til unge, der har svært ved at fungere i de eksisterende gymnasieklasser. Det kan bl.a. gøres ved at give nogle flere midler til de uddannelser, som er tilrettelagt til unge med særlige behov.

Sådan som det ser ud nu, så får et gymnasium færre penge pr. elev på en treårig hf til unge med særlige behov end på en toårig hf. Der synes vi i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, at der skal justeres på det her område, så vi sikrer, at der er penge til at have nogle særlige tilbud, som kan gøre, at flere unge får en uddannelse. Vi ønsker, at så mange unge som muligt tager en ungdomsuddannelse, og derfor skal det ikke give økonomisk underskud at have et hold, der sikrer støtte til unge med særlige behov.