Skip to content

Venstres psykiatripolitik

KAMPEN FOR EN STYRKET PSYKIATRI FORTSÆTTER

Venstre går til valg på at gennemføre en reel 10-årsplan for psykiatrien, der hviler på Sundhedsstyrelsens og Socialstyrelsens anbefalinger. I september 2022 indgik et bredt flertal i Folketinget en aftale om psykiatrien, som sikrer et løft i 2023 og 2024. Vi tager altså første skridt på vejen mod en styrket psykiatri med en 2-årsplan, men vi er langt fra i mål.

Derfor har Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen afgivet et løfte om, at partiet vil genforhandle psykiatriaftalen efter et valg med henblik på at lave en langsigtet og finansieret 10-årsplan, som kan løfte psykiatriens forebyggende indsatser, udredning og behandling op på et tidssvarende niveau. Det skylder vi de ansatte i psykiatrien og dens brugere.

I dag er der en bekymrende stigning i antallet af mennesker, der kæmper med psykiske udfordringer. Mange får brug for professionel hjælp, men det er desværre ikke alle, der oplever at få den i rette tid og i tilstrækkelig grad. Lange ventetider, mangel på kvalificeret personale og usammenhængende forløb er blot nogle af de udfordringer, som presser psykiatrien og borgere med psykisk sygdom eller mistrivsel i dag.

For Venstre er det vigtigt, at alle borgere har de bedste muligheder for at leve et liv med størst mulig livskvalitet. Derfor vil vi opprioritere den samlede psykiatriske indsats, ligesom vi vil styrke den tidlige og forebyggende indsats. Vi skal gribe flere mennesker – og deres pårørende – inden den psykisk sygdom udvikler sig, og vi vil sikre, at mennesker med komplekse psykiske sårbarheder oplever at få den rette støtte og behandling.

Hvis vi ikke styrker psykiatrien og danskernes mentale sundhed, så kan konsekvenserne for den enkelte være voldsomme. Eksempelvis er det blandt 25-årige med en psykisk sygdom kun omkring 6 ud af 10, der har gennemført en ungdomsuddannelse, mens det blandt de øvrige 25-årige er 8 ud af 10. Det trækker altså dybe spor, hvis vi ikke får leveret en bedre indsats.

Særligt når det gælder børn og unges mentale mistrivsel, er det vigtigt med en tidlig indsats, inden det risikerer at udvikle sig til alvorlige psykiske udfordringer, som kan kaste lange skygger ind i voksenlivet. Det sker slet ikke i tilstrækkelig grad i dag, hvor børn og forældre oplever at blive kastet rundt i systemet. Vi skal sørge for at stå klar med hjælp og støtte, når det er nødvendigt. Det gælder også til de mange pårørende, som hver dag yder en stor indsats.

Venstre ønsker at styrke patientrettighederne, så danskere med psykiske lidelser får ret til et mere sammenhængende behandlingstilbud.

Vi skal sikre, at Danmark har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Det gælder hele sundhedsvæsnet.

Læs hvad de øvrige partier mener om psykiatri