Skip to content

Vi mødes online i denne tid

Over 50 frivillige mødtes online d. 31. marts til kursus i Zoom, der er et mødeværktøj til at mødes online, og vi har rigtig mange muligheder for at mødes online i lokalafdelingerne og med de pårørende.

Mikkel Schwab afholdt kurset, og han var en opløftet organisationskonsulent bagefter: Jeg tror, at rigtig mange frivillige vil bruge online møder til at mødes i denne tid, så vores vigtige arbejde med de pårørende ikke går i stå. Vi kan både mødes i lokalafdelingen, og vi kan også lave meningsfulde aktiviteter for de pårørende – fx en virtuel pårørendecafé.

Sekretariatet vil i den kommende tid arbejde på et koncept for afholdelse af virtuelle pårørendecaféer og tilbyde frivillige kurser i afholdelse af disse via Zoom.

Vores håb er, at vi kan være der for de pårørende i en tid, hvor vi ellers skal holde sammen ved at holde afstand, siger Mikkel Schwab og tilføjer: Alle er meget velkomne til at kontakte mig, hvis man gerne vil i gang med at mødes online – bare skriv!

Du kan læse mere Zoom i vores Zoompapir og vores Zoomguide.

Zoompapir: Link

Zoomguide: Link

Kontakt Mikkel Schwab på mail: ms@bedrepsykiatri.dk