At blive rask

Psykisk syge kommer sig (recovery)

 • Omkring 60 pct. af de mennesker, som får diagnosen skizofreni kommer sig helt eller delvis LINK
 • Studier viser, at op til 42 pct. af skizofrenilignende psykoser i voksenalderen kunne undgås, hvis børn med psykoselignende symptomer kunne behandles effektivt (BOG: Nordentoft, 2012).
 • Recovery - læs mere her

Danske resultater
Opfølgningsundersøgelser ift. personer med skizofreni tyder på, at:

 • 20 pct. klarer sig selv i egen bolig, går på arbejde, har ikke symptomer og klarer sig uden hospitalsindlæggelser.
 • 35 pct. har ikke psykosesymptomer, men kan have problemer enten med negative symptomer, lavt socialt funktionsniveau eller med ikke at kunne klare et arbejde.
 • 30 % har psykosesymptomer, men klarer sig uden at være langvarigt indlagt eller på institution
 • 15 % har vedvarende behov for enten hospitalsindlæggelser eller ophold på institution, hvor der er god personaledækning. (BOG: Nordentoft, 2009).

Norsk/Dansk TIPS projekt viste i 10 års opfølgning af tidlig opsporing at:

 • 30 pct. af patienterne i TIPS projektet var kommet sig efter ti år efter de fik den første psykose. Tilsvarende patienter som ikke fik tilbuddet var kun 15 pct. kommet sig efter 10 år. LINK

Pårørende

 • En undersøgelse viser, at psykisk syges vigtigste recovery-strategi var brugen af pårørende (familie og venner med 72 pct.) LINK
 • I en recoveryundersøgelse fra Frederiksberg viste det sig, at ca. 90 pct. af patienterne i høj eller nogen grad opfatter familie, venner og bekendte som vigtige for at kunne komme sig hel eller delvist over psykisk sygdom. LINK
 • Af undersøgelse fra England blev følgende faktorer udvalgt som vigtige for recovery: 61 pct. - støtte fra familie, 57 pct. - et stabilt hjem, 48 pct. selvregulerende strategier LINK

Relateret viden og fakta

 • 2017: 100 råd som fremmer recovery link
 • 2015: FOR MENTAL SUNDHED - et nyt perspektiv (hent bog her)
 • 2015: Forskning om Recovery i England 
 • 2015: The empirical evidence about mental health and recovery. Australsk
 • 2013: Psykiatriudvalgets rapport
 • 2012: Forebyggelsespakken af Sundhedsstyrelsen 2012.
 • 2012: Sick on the Job? OECD
 • 2012: BOG: Psykiatriens udfordringer, 2012 - Nordentoft m.fl.
 • 2012: BOG: Recovery fra psykisk lidelse, Christensen
 • 2011: BOG: Community Mental Health Thornicroft m.fl.
 • 2010: BOG: Psykiatrisk & Psykosocial rehabilitering, Eplov m.fl.
 • 2010: Mange psykisk syge kan få fodfæste på arbejdsmarkedet igen Socialpsykiatri.
 • 2003: BOG: Recovery af Alain Toper
 • 2002: BOG: At komme sig af Alain Toper

Pårørendes vilkår

Mere end

½ mio. danskere lider af psykisk sygdom – hver tredje dansker er pårørende

Man kan

blive helbredt for psykisk sygdom. Når de pårørende inddrages, er chancen for at blive rask større