Skip to content

tilbage til Nyheder

333.000 børn har forældre med psykisk sygdom

En ny undersøgelse fra Bedre Psykiatri viser, at ca. 333.000 børn i Danmark har mindst én forælder med psykisk sygdom. Og størstedelen får ikke tilbudt hjælp.

27. november 2020

Børn, der vokser op i familier med alvorlig psykisk sygdom, lever med skam, skyldfølelse og ensomhed – og hvis de ikke får hjælp, risikerer de selv at blive syge eller få sociale problemer. I en ny undersøgelse har Bedre Psykiatri sat fokus på pårørende mellem 0-17.

Undersøgelsen viser, at ca. 333.000 børn i Danmarks har mindst én forælder med psykisk sygdom. Desuden har mindst 52.300 børn og unge mellem 0-17 en søster eller bror med en psykiatrisk diagnose.

Får ikke hjælp

I undersøgelsen er 1.037 forældre til børn mellem 0-17 år blevet interviewet. Desværre oplever mange, at forældrenes sygdom går ud over barnets trivsel, og at det kan være en udfordring at få den rette hjælp.

For to ud af tre (65 pct.) har det haft negative konsekvenser for barnets trivsel at have en forælder med en psykisk sygdom. Og knap to ud af tre børn (60 pct.) har ikke fået tilbudt hjælp og støtte.

Læs mere om undersøgelsen her.