Skip to content

5 gode råd om åbenhed

Vi har bedt Bedre Psykiatris rådgiver Hanne Block Bøttger om at give hendes bedste råd om åbenhed, til dig der er pårørende til én med psykisk sygdom. Hanne er uddannet socialrådgiver og har specialiseret sig indenfor trivselspsykologi. Hun har mere end 14 års erfaring med at rådgive pårørende i Bedre Psykiatri.

Bær ikke byrden alene
Har du tænkt over hvad der føles rigtigt for dig, i forhold til åbenhed om psykisk sygdom?

Hver enkelt pårørende bør overveje hvad der er den rette balance for sig selv i forhold til åbenhed – det vigtige er ikke, om du fortæller din pårørendehistorie til alle du møder eller blot snakker med nogle få nære venner. Vi opfordrer dog til at have i det mindste én person du kan dele dine tanker med, så du ikke er helt alene med dine bekymringer. 

Når vi deler vores udfordringer med andre, så bærer vi ikke byrden alene. En af fordelene ved at italesætte den psykiske sygdom er, at det hjælper os med at få struktureret vores tanker og derved få sat lidt orden i det kaos, der ofte hersker i hovedet i en belastet periode. Det at tale om udfordringerne, er også med til at bearbejde den sorg og frustration, som ofte er et grundvilkår for de pårørende.

Lad ikke andre definere hvor åben du skal være
Mange pårørende føler at de ikke kan være åbne af hensyn til den syge. Her kan det være vigtigt at slå fast overfor den syge, at det er dig som pårørende der er i fokus når du deler dine bekymringer med andre, og at du ikke udleverer detaljer om sygdommen. Vær åben og stå fast på, at du har brug for at tale med andre om dine bekymringer, da det hjælper dig med at kunne rumme den syges følelser.

I familier hvor der ikke er enighed om problemets omfang, er det vigtigt at holde fast i din bekymring om den syge. Anerkend at alle ikke er lige hurtige til at omstille sig til at være pårørende til et menneske med psykisk sygdom – forsøg at give dem tid og prøv i stedet at finde en anden nær relation, som du kan tale åbent med om din situation.

Har du problemer med at få det sagt?
Det kan være udfordrende at sætte ord på psykisk sygdom, særligt hvis du er ny i pårørenderollen. Har du svært ved at få taget hul på samtalen med dine nærmeste, kan du overveje at give dem en artikel om sygdommen eller en forældre- eller pårørendeguide fra Bedre Psykiatri. Materialet giver et fælles udgangspunkt som I kan tale ud fra.

Vi danskere er ikke så kulturelt trænede i at skulle tale om de svære følelser – en pårørendeguide kan derfor hjælpe med at sætte ord på nogle af de svære følelser du går rundt med. Har du brug for at fortælle om din situation, uden at blive afbrudt af spørgsmål eller følelsesudbrud fra modtageren, kan det også være en god idé at skrive et brev, hvor du adresserer situationen og fortæller modtageren hvad han/hun kan gøre, for at hjælpe dig og den syge bedst muligt.  

Foretrækker du at fortælle om sygdommen ansigt-til-ansigt, så overvej om en gåtur er en mulighed. Når man går ved siden af hinanden, kan det være nemmere at tale om de svære følelser, i stedet for den direkte øjenkontakt der hele tiden er når man sidder overfor hinanden.

Er du åben på din arbejdsplads?
Mange pårørende er i tvivl om, hvor meget de bør fortælle om sygdommen på deres arbejdsplads. For nogle er arbejdspladsen et helle, hvor de kan holde fast i normaliteten. Det er helt i orden, så længe at det ikke bliver en stressfaktor at skulle opretholde en facade i perioder hvor ens privatliv er kaotisk.

Det er ofte en lettelse at få fortalt sin nærmeste leder, at der er udfordringer i familielivet der kan påvirke ens fysiske og mentale tilstedeværelse på arbejdet. Det kan give en ro at vide, at ens chef bakker op om den nødvendige fleksibilitet eller hjælper med at justere antallet af opgaver, når der er behov for at du er til rådighed for den syge. Aftal med din chef, hvor meget du ønsker at dine kollegaer er informerede om din situation, og om du selv eller chefen skal fortælle det til de personer du ønsker skal vide besked. Er du i tvivl om dine rettigheder på arbejdspladsen, kan du med fordel tage en snak med din tillidsrepræsentant.

Hvem kan jeg dele mine tanker med?
Se på din omgangskreds og identificer en eller flere personer du stoler på og gerne vil dele dine udfordringer med. Afstem gerne med dem, hvor meget I taler om emnet, da det kan afhjælpe en skuffelse hos dig, hvis din relation i virkeligheden har svært ved at rumme dine følelser og derfor trækker sig lidt. Måske kan de i stedet være behjælpelige med praktiske gøremål – spørg dem gerne direkte om hjælp til det du har behov for, så dine relationer ikke kommer i tvivl om hvordan de kan hjælpe dig.

Hvis det er svært at tale med dine nærmeste om dine følelser, er det en god idé at finde en anden mulighed, der giver dig rum til at tale om kaosset i dit liv – for nogle kan det være hos en psykolog med henvisning gennem egen læge. Din læge kan henvise den nærmeste familie til alvorligt psykisk syge personer til 12 psykologtimer med reduceret betaling. Tilskuddet udgør 60 % af psykologens honorar. Det er ikke nødvendigt for dit familiemedlem at have en diagnose, for at få henvisningen fra lægen. Bemærk at din henvisning skal tages i brug inden for en måned efter, at den er blevet udstedt.

I Bedre Psykiatri har vi løbende pårørendegrupper, hvor du kan dele dine tanker og erfaringer med andre pårørende. Det er gratis, når du er medlem af Bedre Psykiatri. Her kan du finde information om aktiviteter i din lokale afdeling af Bedre Psykiatri.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores rådgivning, hvor du kan vende dine bekymringer med en fagperson. Du finder information om åbningstider og telefonnummer her.