Skip to content

Hvad fylder i din hverdag?

Vælg et emne eller medie og find svar, viden og gode råd nedenfor.

190 Artikler

Børn og unge med psykisk sygdom

Psykologens råd: Når du er forælder til et barn med en psykisk sygdom

Diagnoser

Webinar: Depression – viden og hjælp til dig som pårørende

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Aflastning til at passe din kære

Diagnoser

Psykologens råd: Hvordan hjælper du din kære med bipolar lidelse

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Kompensation for tabt arbejdsfortjeneste

Børn og unge med psykisk sygdom, Børn som pårørende

Podcast: Børn som pårørende

Behandling

Overlægens råd: Om akutmodtagelsen

Diagnoser

Sådan hjælper du én med PTSD

Misbrug

Psykoterapeutens råd: Når din kære har en dobbeltdiagnose

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Psykologens råd: Sådan passer du på dig selv som pårørende

Diagnoser

Specialpsykologens råd: Når din kære har borderline

Diagnoser

Sådan hjælper du én med skizotypi

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Dagpenge mens du passer dit barn

Behandling

Overlægens råd: Om medicin

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Hjælp til at dække udgifter til børn

Diagnoser

Psykologens råd: Når du er forælder til et barn eller en ung med en spiseforstyrrelse

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Hjælp til at dække udgifter til voksne

Diagnoser

Sådan hjælper du én med spiseforstyrrelse

Diagnoser

Overlægens råd: Når din kære har bipolar sindslidelse

Børn og unge med psykisk sygdom, Diagnoser

Viden om autisme

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Praktisk assistance til at hjælpe din kære

Børn og unge med psykisk sygdom, Forstå systemet

Ekspertens råd: Om forberedelse til voksenlivet i kommunen

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Værgemål gennem Familieretshuset

Diagnoser, Ny som pårørende

Ekspertens råd: Når du er pårørende til et menneske med selvmordstanker

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Kommunen har pligt til at rådgive dig

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Kommunen skal forberede overgang fra ung til voksen

Behandling, Forstå systemet

En henvisning til psykiatrien – hvordan kan du hjælpe som pårørende?

Børn og unge med psykisk sygdom, Børn som pårørende

Børnegruppelederens råd: Sådan støtter du dit ”skyggebarn”

Diagnoser

Psykiaterens råd: Når din kæreste med psykisk sygdom er gravid

Diagnoser

Viden om bipolar lidelse

Diagnoser

Sådan hjælper du én med autisme

Pas på dig selv

Små pauser i hverdagen

Behandling

Afvist i den psykiatriske akutmodtagelse: Hvordan støtter jeg min kære bedst?

Behandling

Hvordan bliver jeg inddraget som pårørende?

Diagnoser

Viden om borderline

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Sådan skriver du en god klage til kommunen

Pas på dig selv

Erhvervspsykologens råd til pårørende: Sådan kan du skabe et godt samarbejde med din leder

Behandling

Sådan forbereder du dig til psykiatrisk akutmodtagelse

Børn og unge med psykisk sygdom, Pas på dig selv

Hvad er en forebyggelsesplan?

Pas på dig selv

Webinar: Kroppen og den psykiske belastning

Behandling

Overlægens råd: Når din kære ikke vil have hjælp

Diagnoser

Skizofreni – når din kære isolerer sig

Diagnoser

Psykiaterens råd: Når du er pårørende til et menneske med en depression

Børn og unge med psykisk sygdom, Diagnoser

Psykologens råd: Når dit barn lider af angst

Diagnoser

Viden om OCD

Diagnoser

Webinar: Når dit barn lider af angst

Diagnoser

Viden om PTSD

Børn og unge med psykisk sygdom

Hvis dit barn ikke vil i skole

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Pårørende – de svære følelser

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Som pårørende på jobbet – hvad kan du gøre?

Forstå systemet, Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

§56-aftale

Diagnoser

Fem gode råd til at hjælpe en person med en depression

Diagnoser

Borderline – verbale overfald og stærke følelser

Forstå systemet, Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Pårørendevejleder i kommunen

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Få digital læseadgang

Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Kommunens tilbud til voksne med en psykisk sygdom

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor finder jeg støtte som pårørende?

Forstå systemet, Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Få digital fuldmagt

Diagnoser

Webinar: Når ens kære har selvmordstanker

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

§ 118 Pasnings- og plejeorlov

Behandling, Forstå systemet

De to mest normale veje ind i behandlingssystemet

Diagnoser

Overlægens råd: Når du er pårørende til én med angst

Behandling, Ny som pårørende

Overlægens råd: Når din kære skal udskrives

Behandling, Forstå systemet

Overlægens råd til pårørende om indlæggelse

Børn og unge med psykisk sygdom, Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Overgangen til voksenlivet i kommunen

Ny som pårørende

Pårørende til én over 18 år: Hvad har jeg ret til?

Behandling

Psykiaterens råd om antidepressiv medicin og bivirkninger

Diagnoser

Webinar: Skizofreni – råd og viden til dig som pårørende

Diagnoser

Viden om skizofreni

Diagnoser

Overlægens råd: Når din kære har en depression

Børn og unge med psykisk sygdom

Webinar: Når dit barn ikke vil i skole

Diagnoser

Psykologens råd: Når din kære lider af PTSD

Diagnoser

Viden om spiseforstyrrelser

Behandling

Eksperternes råd om antipsykotisk medicin og bivirkninger

Diagnoser

Psykologens råd: Når din kære har angst

Diagnoser

Sådan hjælper du en med borderline

Diagnoser

Viden om skizotypi

Børn og unge med psykisk sygdom, Diagnoser

Psykologens råd: Når du er pårørende til en ung, der skader sig selv

Behandling

Podcast: Når din kære udviser selvmordsadfærd

Børn og unge med psykisk sygdom, Diagnoser

Webinar: Selvskade – viden og handlemuligheder til dig som pårørende

Forstå systemet

Podcast: Hvordan foregår en udskrivelse?

Behandling, Forstå systemet

Sådan kan du forberede dig til akutmodtagelsen

Behandling, Diagnoser

Podcast: Når din kære har borderline

Misbrug

Webinar: Dobbeltdiagnose – når du er pårørende til en ung med psykisk sygdom, som har et misbrug

Behandling, Diagnoser

Podcast: Når din kære har bipolar sindslidelse

Pas på dig selv

Compassion-træning for pårørende

Pas på dig selv

Psykologens råd til en god arbejdsdag som pårørende

Diagnoser, Ny som pårørende

Webinar: Bipolar lidelse – information og råd til dig som pårørende

Diagnoser

Podcast: Graviditet og psykisk sygdom

Diagnoser

Professorens råd: Når dit barn har ADD

Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Ekspertens råd: Om botilbud

Diagnoser

Sådan hjælper du én med ADD

Børn og unge med psykisk sygdom

Professorens råd: Når dit barn har bekymrende skolefravær

Ny som pårørende

Omsorgsdage uden løn

Børn og unge med psykisk sygdom

Pårørende til et barn under 18 år – hvilke støttemuligheder er der?

Diagnoser

Psykologens råd: Når din kære har skizotypi

Diagnoser

Bipolar lidelse – sådan kan du hjælpe

Børn og unge med psykisk sygdom, Ny som pårørende, Pas på dig selv

Psykologens råd: Til pårørende om skyldfølelse

Diagnoser

Psykiaterens råd: Når du er pårørende til en voksen med ADHD

Diagnoser

Skizofreni – når din kære føler sig forfulgt

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Orlov med løn

Diagnoser

Psykologens råd: Når du er pårørende til én med skizofreni

Børn og unge med psykisk sygdom, Diagnoser

Når dit barn har ADHD: En hverdag med færre konflikter

Diagnoser

Professorens råd: Når din kære har OCD

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Refusion fra første sygedag

Diagnoser

Sådan hjælper du én med OCD

Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Sådan vurderer kommunen behovet for hjælp

Diagnoser

Selvmordstanker: Her kan I søge hjælp

Diagnoser

Sådan kan I tale om selvmordstanker

Diagnoser

Barn med autisme: Støt op om sprog og kommunikation

Diagnoser

Barn med autisme: Skab de bedste rammer i hverdagen

Diagnoser

Når dit barn med autisme får en nedsmeltning

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

PPR: Viden og gode råd om forløbet

Børn og unge med psykisk sygdom

Børn og unges vej til behandling

Børn og unge med psykisk sygdom

Udredning af børn og unge

Børn og unge med psykisk sygdom

Indlæggelse af børn og unge

Behandling, Forstå systemet

Podcast: Sådan foregår en tvangsindlæggelse

Behandling, Pas på dig selv

Podcast: Når din kære ikke vil have hjælp

Diagnoser

Podcast: Når din kære har skizofreni

Behandling, Forstå systemet

Podcast: Hvordan foregår en indlæggelse i psykiatrien?

Behandling, Forstå systemet

Podcast: Hvad sker der i akutmodtagelsen?

Diagnoser

Sådan kan du støtte dit barn med ADHD

Diagnoser

Forælder til barn med ADHD: Hvordan håndterer jeg konflikter?

Diagnoser

Viden om ADHD

Diagnoser

Viden om ADD

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Mit barn har en psykisk sygdom – hvilken støtte kan vi få?

Diagnoser

Lever din kære med angst? Få mere viden

Behandling

Webinar: Kommunikation med sundhedspersonalet

Pas på dig selv

Webinar: Styrk din psykiske robusthed

Pas på dig selv

Fem råd: Lær at håndtere en krise

Misbrug

Webinar: Psykisk sygdom og alkoholafhængighed

Behandling

Recovery – i et pårørendeperspektiv

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Sådan kan du håndtere skam

Pas på dig selv

Sådan kan du aflede ubehagelige tanker

Diagnoser

Flyt fokus: Sådan kan du hjælpe ved angstanfald

Hjælp i kommunen

Podcast: Hjælp med arbejde og uddannelse

Pas på dig selv

Lær krisen at kende

Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Podcast: Få bedre hjælp i kommunen

Behandling, Ny som pårørende

Podcast: Viden og råd om inddragelse

Behandling

Podcast: Medicin – bivirkninger og bekymringer

Misbrug

Podcast: Viden og råd om misbrug og psykisk sygdom

Hjælp i kommunen

Pårørende til én over 18: Hvad er min rolle i sager på kommunen?

Børn og unge med psykisk sygdom, Pas på dig selv

De svære forælderfølelser

Ny som pårørende

Pårørende til én under 18 år: Hvad har jeg ret til?

Pas på dig selv

Podcast: Viden og råd om krise og kaos

Behandling, Ny som pårørende

Hvilke former for behandling findes der?

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Forælder til barn med psykisk sygdom: Hvilken støtte kan jeg få?

Børn og unge med psykisk sygdom

I skole med psykisk sygdom: Hvilken støtte kan barnet få?

Diagnoser

Syv gode råd om angst

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

I kommunen: Hvad er børn og unges rettigheder?

Børn og unge med psykisk sygdom

Værd at vide: Den børnefaglige undersøgelse

Hjælp i kommunen

Sådan klager du over kommunens afgørelse

Børn og unge med psykisk sygdom

Podcast: Forælder til et barn med psykisk sygdom

Forstå systemet, Ny som pårørende

Podcast: Ny i psykiatrien

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Pårørende til én under 18: Hvad er min rolle i sager på kommunen?

Pas på dig selv

Podcast: Lær at balancere arbejdet og pårørenderollen

Hjælp i kommunen

På job med psykisk sygdom: Hvilken støtte kan man få?

Behandling, Forstå systemet

Kom godt ind i akutmodtagelsen

Børn og unge med psykisk sygdom

Skab en god dialog med skolen

Børn og unge med psykisk sygdom, Hjælp i kommunen

Søg om tabt arbejdsfortjeneste

Behandling, Hjælp i kommunen

Intet samtykke – hvad nu?

Behandling, Forstå systemet

Akutmodtagelsen: Hvad gælder i min region?

Hjælp i kommunen

Vejen ind i jobcenteret

Forstå systemet, Ny som pårørende

Find rundt i psykiatrien

Behandling

Hjælp med at blive henvist til psykiatrien

Behandling, Forstå systemet

Behandling: Hvor henvender man sig?

Forstå systemet, Hjælp i kommunen

Hvilken hjælp tilbyder kommunen?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Håndtér de svære pårørendefølelser

Forstå systemet, Ny som pårørende

Hvem har ansvar for hvad? Kommunen/Psykiatrien

Børn og unge med psykisk sygdom

Lær at tackle de svære forælderfølelser

Behandling

Afvist i akutmodtagelsen: Hvad nu?

Behandling, Hjælp i kommunen

Skab en god dialog og få bedre hjælp

Behandling

Behandling: Hvornår og hvordan byder jeg mig til?

Pas på dig selv

Lav en forebyggelsesplan

Hjælp i kommunen, Ny som pårørende

Bedre hjælp i kommunen: Hvad kan du gøre selv?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor kan jeg få rådgivning?

Behandling

Hjælp med medicinsk behandling

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Hvor kan jeg få støtte som pårørende?

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Giv dig selv små pauser i hverdagen

Behandling, Misbrug

Dobbeltdiagnose: Find den rette behandling

Behandling, Ny som pårørende

Bliv inddraget i behandlingen

Ny som pårørende, Pas på dig selv

Arbejdslivet som pårørende

Misbrug

Sådan kan du hjælpe én med dobbeltdiagnose

Diagnoser

Sådan hjælper du én med depression

Diagnoser

Viden om angst

Diagnoser

Sådan hjælper du én med skizofreni

Diagnoser

Sådan hjælper du én med bipolar sindslidelse

Diagnoser

Sådan hjælper du én med angst

Diagnoser

Viden om depression

Ofte stillede spørgsmål i rådgivningen