Skip to content

tilbage til Nyheder

Alvorlige mangler i aftale om sundhedsreform

Trods lyspunkter og gode hensigter vil aftalen om sundhedsreformen, der blev præsenteret i dag, ikke løse psykiatriens alvorlige sammenhængsproblemer. Det mener Bedre Psykiatris landsformand Knud Aarup.

26. marts 2019

Bedre Psykiatri og flere andre organisationer har rettet alvorlig kritik mod regeringens udspil til sundhedsreform, der blev præsenteret i januar. Siden har regeringen og Dansk Folkeparti forhandlet om den endelige løsning, og i dag præsenterede de den endelige aftale. Knud Aarup anerkender, at parterne har lyttet til dele af kritikken og for at afsætte flere penge til området, men han savner stadig bedre løsninger og svar på flere afgørende spørgsmål.

– Vi har bl.a. kritiseret, at regeringen vil flytte tusinder af psykisk syge ud af sygehusene og væk fra speciallægerne uden at have klare svare på, hvordan de vil undgå, at hjælpen bliver dårligere eller fører til mere brugerbetaling. Det giver dagens aftale ingen svar på, siger Knud Aarup.

Knud Aarup mener heller ikke, regeringen lever op til sine løfter om at sikre bedre hjælp til psykisk syge med misbrug. 

– Regeringen har flere gange sagt, at de med sundhedsreformen ville samle behandlingen af psykisk syge med misbrug i regionerne, så hjælpen blev bedre og mere sammenhængende. Nu skal regionerne jo nedlægges, men der står ingenting om, hvordan de her mennesker så skal få bedre hjælp, siger Knud Aarup. 

Generelt mener Knud Arup, at dagens aftale har alt for lidt fokus på at styrke sammenhæng og skabe nærhed for psykisk syge og pårørende. Fx savner han konkrete planer for, hvordan, hvor eller hvornår der skal oprettes flere psykiatrihuse som Psykiatriens hus i Silkeborg, eller for hvordan psykiatri kan få en større rolle i de kommunale sundhedshuse. 

Flere sengepladser

Som en del af aftalen afsætter regeringen og Dansk Folkeparti 100 mio. kr. om året til flere sengepladser, flere praktiserende børne- ungepsykiatere og en særlig indsats for børn og unge. Pengene falder ifølge Knud Aarup på et tørt sted.

– Det er al ros værd, at regeringen og Dansk Folkeparti sætter flere penge af til behandlingspsykiatrien, det er der absolut brug for. Det vil dog ikke styrke sammenhængen eller sikre mere borgernær behandling af psykisk syge, siger Knud Aarup.

Aftalen, som den ligger nu, er afhængig af, at Lars Løkke Rasmussen stadig kan samle flertal for den efter valget. Kan han ikke det, bliver den ikke til noget. 

Læs mere om aftalen her