Skip to content

tilbage til Nyheder

Australske pårørende yder årligt støtte for milliardbeløb

Ny forskning fra Australien har gjort pårørendes støtte til voksne med psykisk sygdom op i tid og penge. Resultaterne sætter en tyk streg under vigtigheden af de pårørendes indsats.

20. maj 2020

186 mio. timer ulønnet arbejde. Så meget bidrager pårørende til voksne med psykisk sygdom årligt med i Australien. Det viser ny forskning, som også har undersøgt værdien af de pårørendes støtte og hjælp.

De mange arbejdstimer svarer ifølge studiet til 135.000 fuldtidsjobs. Omregnet til kroner og øre ville det koste den australske stat godt 37 mia. kroner årligt (8,4 mia. au. dollars), hvis de skulle købe et tilsvarende niveau af støtte.

”De uformelle plejere (pårørende, red.) yder betydelig støtte til mennesker med psykisk sygdom, hvilket fremhæver deres vigtige bidrag til det mentale sundhedsvæsen og styrker behovet for støttetjenester til denne gruppe,” konkluderer forskerne.

Se studiet her.