Skip to content

tilbage til Nyheder

Bedre Psykiatri: Nedsæt en Børn- og ungekommission

En børne- ungekommission skal give svar på, hvorfor så mange unge mistrives og komme med forslag til, hvordan vi bedre forebygger dårligt mentalt helbred blandt børn og unge. Det mener Bedre Psykiatri.

8. marts 2018

18 pct. af unge danskere har dårligt mentalt helbred. Det viser en ny rapport fra Sundhedsstyrelsen. Tallene bør få Folketinget til at nedsætte en Børne-unge kommission, der kan give bedre svar på årsagerne til mistrivsel blandt børn og unge og stille forslag til styrket forebyggelse og behandling. 

– Ingen har endnu svaret overbevisende på, hvorfor så mange unge har det dårligt, eller hvad der kan gøres. Det skal kommissionen give svar på, siger Thorstein Theilgaaard.

Thorstein Theilgaard understreger, at det er helt afgørende, at vi bliver bedre til at forebygge mistrivslen blandt unge.

– Det er ekstremt alvorligt, at så mange børn og unge mistrives. Dårligt mentalt helbred risikerer at udvikle sig til egentlig psykisk sygdom. Allerede nu ser vi, at antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling, er eksploderet. Det er en af de allerstørste samfundsmæssige udfordringer, og noget politikerne bør tage meget alvorligt, siger Thorstein Theilgaard.

Kommissionen skal analysere årsagerne til, at så mange børn og unge psykisk mistrives og på den baggrund komme med forslag til indsatsområder på kort og lang sigt. Med kommissionens forslag i hånden bør Folketinget sammen med kommuner og regioner komme med en national handlingsplan for forebyggelse af psykisk mistrivsel blandt børn og unge.

På Christiansborg er flere politikere i følge Politiken lydhøre for Bedre Psykiatris forslag. Venstres sundhedsordfører Jane Heitmann siger til avisen, at:

– Kommissionen er en overvejelse værd. Vi ved ikke meget om, hvad der skal til for at hjælpe de unge mennesker, og det har vi brug for at blive klogere på. 

Og Enhedslistens Stine Brix ser i følge Politiken forslaget som et godt bud på, hvordan man kommer problemet til livs, da det kan tage fat om kompleksiteten.

Se Sundhedsstyrelsens rapport om danskernes sundhed