Skip to content

tilbage til Nyheder

Bedre Psykiatri til lægerne: Kontakt mennesker med psykisk sygdom

Hvis de syge ikke vil komme til lægen, må lægen komme til de syge. Lægerne bør derfor kontakte patienter, som de er bekymrede for, og opfordre dem til at søge hjælp. Det mener Bedre Psykiatris Generalsekretær Thorstein Theilgaard.

20. april 2020

Opfordringen fra Bedre Psykiatri kommer efter, at tal fra Sundhedsstyrelsen har vist, at antallet af henvisninger til psykiatrien faldet med 60 pct. Tallene er meget bekymrende og giver anledning til at frygte, at mange med begyndende psykisk sygdom får det værre og risikerer at blive alvorligt syge, fordi de er isoleret og ikke opsøger lægen. Thorstein Theilgaard mener derfor, at vi alle sammen og ikke mindst lægerne bør være mere opsøgende.

– Alle, som har kontakt med mennesker med psykisk sygdom, bør spørge sig selv om der er nogen, de ikke har været i kontakt med længe, og som måske kunne have gavn af et opkald. Det gælder især lægerne, som jo normalt ser rigtigt mange mennesker med begyndende psykisk sygdom, men det gælder også de kommunale medarbejdere, som fx bostøtter, jobcentermedarbejdere og værestedspædagoger, siger Thorstein Theilgaard.

Thorstein Theilgaard opfordrer samtidig Sundhedsstyrelsen og regeringen til gøre det meget tydeligt for mennesker med symptomer på psykisk sygdom og deres pårørende, at de praktiserende læger har åbent og er klar til at hjælpe dem.

– Politikerne og myndighederne har jo folks opmærksomhed nu, og det kan få stor betydning hvis de på deres pressemøder og andre kanaler sender et klart signal om, man skal søge læge, hvis man får symptomer depression, angst eller andre psykisk sygdomme.