Skip to content

tilbage til Nyheder

Bedre Psykiatris rådgivning hjælper pårørende, når livet gør ondt

Når livet som pårørende bliver for overvældende eller man har brug for sparring og viden til at støtte den, der er syg, er Bedre Psykiatris rådgivning klar til at hjælpe. De taler hver dag med pårørende og har stor erfaring med hjælpe mennesker, der er tæt på en med psykisk sygdom.

25. maj 2022

Bedre Psykiatris rådgivere tager udgangspunkt i den enkeltes situation, ressourcer og udfordringer.

”Mange pårørende står i en virkelig svær og overvældende situation, når de ringer til os. Vi har fokus på at møde den pårørende, der hvor de er og hjælpe med de udfordringer, den enkelte står i,” siger Cecilie Elmira Sørensen, der er rådgivningskoordinator i Bedre Psykiatri og fortsætter:

”I rådgivningen taler vi med dem om mange forskellige emner, der relaterer sig til deres rolle som pårørende. For nogle handler det om at få svar på korte og konkrete spørgsmål. For eksempel om, hvordan man klager over en afgørelse i kommunen. Andre pårørende er så følelsesmæssigt påvirkede og overvældede af deres situation, at de har brug for hjælp til, hvordan de håndterer dette, og det kan kræve en længere samtale.”

Styrke til at kunne handle

Cecilie Elmira Sørensen sidder sammen med Bedre Psykiatris tre andre rådgivere klar til at hjælpe pårørende over telefonen. Rådgiverne har forskellig faglighed, så pårørende kan få støtte inden for netop det emne, de har brug for. Man kan komme til at tale med en sygeplejerske, en socialrådgiver eller rådgivere med en kandidat i psykologi.

I rådgivningen kan pårørende få svar på deres spørgsmål og få hjælp til nye perspektiver på og handlemuligheder i deres situation.

”Mange af de pårørende er følelsesmæssigt belastede og bærer rundt på nogle intense følelser. De har måske været pressede i flere år, hvor de længe har tilsidesat deres egne behov for at hjælpe den, der er syg. Det kan nogle gange være svært selv at se sine muligheder og se løsninger, når man står midt i det og har været vant til at fokusere på, hvordan andre har det. Her kan vi hjælpe med at give nogle nye perspektiver,” siger Cecilie Elmira Sørensen.

Cecilie Elmira Sørensen er rådgivningskoordinator i Bedre Psykiatris rådgivning.

Et trygt rum

I rådgivningen er der fokus på at styrke den pårørendes mulighed for at handle, men der kan også være pårørende, der mest af alt har brug for en person, der lytter.

”Det kan måske være første gang, de åbner op om deres egen situation og de ting, de har oplevet gennem deres kæres sygdomsforløb, og det kan nogle gange være svært at mærke sig selv. Her skaber vi et trygt rum, hvor der er plads til, at de kan fortælle og kan dele de svære ting. Det kan for mange være rigtig givende at blive hørt og anerkendt og finde ud af, at de følelser man har, er helt okay og helt normale,” siger Cecilie Elmira Sørensen.

Uanset hvilket aspekt af pårørenderollen, der er brug for at tale om, sidder Bedre Psykiatris pårørenderådgivning klar til at hjælpe. Læs mere om og kontakt rådgivningen.