Skip to content

tilbage til Nyheder

Bostøtte er kommunens vigtigste værktøj

En ny rapport fra Socialstyrelsen viser, at støtte i hjemmet er det tilbud, som fylder allermest, når kommunen skal hjælpe mennesker med psykisk sygdom.

22. januar 2021

Kommunens hjælp er altafgørende for mange mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende. Og et af de absolut vigtigste værktøjer er bostøtte, hvor den syge får hjælp af en kommunal medarbejder til at klare praktiske opgaver i hjemmet.

Vigtigheden afspejler sig i en ny rapport fra Socialstyrelsen, som har undersøgt, hvor mange mennesker med psykisk sygdom, der modtager hjælp fra den kommunale psykiatri – og hvilken form for støtte de får.

Bostøtte er her på en klar førsteplads. 28.000 voksne med en psykiatrisk diagnose, modtager ifølge rapporten socialpædagogisk støtte i eget hjem (bostøtte). Det svarer til over fem pct. af de syge, og det er mere en fem gange så mange som i befolkningen generelt. 

I alt modtager 44.655 voksne med psykisk sygdom sociale indsatser fra kommunen. Sociale indsatser dækker udover bostøtte over beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt botilbud.

Se hele undersøgelsen, som er lavet af PwC for Socialstyrelsen, her.