Skip to content

Den perfekte uperfekte jul

Jul er lig med traditioner og forventninger til julehygge og socialt samvær. Men for familier ramt af psykisk sygdom, kan juletiden også være forbundet med svære overvejelser og bekymringer om, hvordan julen tilgodeser både den syges og resten af familiens behov. I Bedre Psykiatri har vi gennem en spørgeundersøgelse, prøvet at kaste lys over vores medlemmers oplevelser med julen som pårørende – resultatet kan du læse om i denne artikel.

Juleundersøgelsen 
Knap 800 af Bedre Psykiatris medlemmer og støtter har via en spørgeundersøgelse, givet os et indblik i deres jul, som pårørende til et menneske med psykisk sygdom. De nærmeste pårørende er ofte den syges faste holdepunkt året rundt, men over halvdelen mener at det er mere belastende at være pårørende i julen, end på andre tidspunkter af året.

55 procent af de adspurgte, nyder ikke juletiden som tidligere: ”Jeg er på hårdt arbejde og det ”ødelægger” den store sociale højtid, fordi jeg måske ikke helt møder forståelse mens jeg bakser rundt i en forvejen stresset situation, for at sørge for at alle er glade”, forklarer en forælder til en voksen søn med angst. En anden forælder fortæller at hun ”hele tiden skal være opmærksom på, at andre ikke overskrider den belastede persons skrøbelige grænser.”

Halvdelen oplever at måden de holder jul på, har ændret sig efter de er blevet pårørende. De inviterer færre gæster end tidligere, de deltager i færre arrangementer og de aktiviteter de deltager i kortes ned, så den syge ikke bliver overbelastet. Det skaber en følelse af social isolation hos mange. 33 procent oplever desuden julen som pårørende som en familiær belastning, hvor det er svært at give opmærksomhed og nærvær til alle nære familiemedlemmer: ”Julen bliver et spørgsmål om hvem man skal svigte – man kan jo kun være et sted,” fortæller en respondent med en syg mor.

Gode råd fra vores medlemmer
Når juletiden er svær, kan det være en lettelse at dele erfaringer med andre, som står i en lignende situation. Mange af vores medlemmer har års erfaring med at holde jul som pårørende, og har givet os gode råd og refleksioner over julen, da de besvarede undersøgelsen. Et af de råd der går igen, er at give slip på forventningerne, om en traditionsbunden form for juleaften: ”Bestil julemaden udefra eller spis pizza, spis kl. 16.00, pak alle gaverne op om morgenen, sig nej til alle julefrokoster eller hvad der giver mening. At forcere en jul, der ikke passer ind i familiens behov, vil bare medføre skuffelse og konflikter.”, skriver en forælder til et barn med autisme.

Den perfekte jul for nogle familier kan også være et julearrangement sammen med den syge, som ikke nødvendigvis finder sted juleaften: ”Hvis den syge ikke er i stand til at møde mange mennesker, så lav en lille speciel jul for ham, hvor der måske kun inviteres en eller to personer mere, som han er tryg ved. Pas på at det ikke bliver for lang tid – det er godt at aftale præcist hvornår vedkommende må komme og hvornår man forventer at man skal gå hjem. Det giver tryghed.” Rådet er givet af en kvinde, hvis barnebarn har skizofreni/skizotypi/skizoaffektiv sindslidelse.

De fleste med en psykisk sygdom kan have svært ved at rumme et julearrangement, som enten er langvarigt eller som inkluderer mange mennesker. De adspurgte i undersøgelsen er opmærksomme på ikke at stille for store krav til den syge og fortæller, at de med tiden lærer at sætte pris på kvalitet i stedet for kvantitet, når det gælder hyggeligt samvær: ”Stil ikke for store forventninger. Vær glad for den tid I deler sammen og italesæt det, så personen ved hvor meget det betyder for dig.”, siger en forælder til et voksent barn med bipolar lidelse.

Er du en af de pårørende, der finder det svært at komme igennem julen? Så klik her og læs flere gode råd fra vores rådgiver Cecilie E. Sørensen, om hvordan du kan gøre juletiden lidt nemmere.