Skip to content

Derfor er vi her

Bedre Psykiatri er en forening for pårørende til mennesker med psykisk sygdom og alle andre, der vil støtte arbejdet for en bedre psykiatri.

Sådan arbejder vi for en bedre psykiatri

Vi arbejder for bedre vilkår for pårørende til psykisk syge og for at hjælpe pårørende til en lettere hverdag.  Og vi kæmper for flere ressourcer og bedre behandling i alle grene af psykiatrien.

Frivillige over hele landet hjælper pårørende til en bedre hverdag med højere trivsel og større overskud.

  • Vi taler pårørendes sag over for politikere og fagfolk i psykiatrien
  • Vi opsamler og generer viden om psykiatri og værdien af pårørende
  • Vi støtter og rådgiver pårørende – både nationalt i vores rådgivning og lokalt gennem vores lokalafdelinger

Pårørende er den bedste medicin

Når de pårørende får støtte og bliver hørt og inddraget i behandlingen, bliver den syge hurtigere rask. 

Bedre Psykiatris vigtigste opgave er derfor at arbejde for og støtte pårørende til et bedre liv. Vi sætter fokus på de problemer og udfordringer, Danmarks mange pårørende står med. Og vi arbejder for, at fagfolk og politikere også får øjnene op for de pårørende.

Bedre Psykiatri i korte træk

Bedre Psykiatri blev stiftet i 1992 og er i dag den største medlemsforening inden for psykiatrien. Vi har mere end 11.000 medlemmer og støtter og over 60 lokalafdelinger.

  • Demokratisk: Bedre Psykiatri er en demokratisk forening, som styres af medlemmerne. Læs foreningens vedtægter her.
  • Politisk arbejde: Mellem Repræsentantskabsmøderne lægger landsbestyrelsen linjen for foreningens arbejde.
  • Lokalt: Bedre Psykiatri har 60 lokalafdelinger, som støtter pårørende og varetager deres lokale og regionale interesser. Find din lokalafdeling her.

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.