Skip to content

Det regionale arbejde

Bedre Psykiatri er repræsenteret i forskellige fora i de fem regioner, og i både Region Midt, Sjælland og Hovedstaden har vi bestyrelser (og et udvalg), som koordinerer det regionale arbejde.

Nyt regionalt netværk

Vi har startet et netværk for alle repræsentanter i regionale råd, udvalg og andre fora, hvor der kan deles erfaringer og viden. Skal du være med, så kontakt os.

Politiske temaer

Vi har samlet en oversigt over Bedre Psykiatris holdninger, udspil, høringssvar og undersøgelser på en række centrale områder.

Regionens struktur

Regionerne har organiseret arbejdet med psykiatri og patient- og pårørendeinddragelsen forskelligt. Har du overblik over din region, så kontakt os.