Skip to content

tilbage til Nyheder

Dobbelt diagnose, dobbelt behandling, dobbelt problem

Pårørende oplever, at mennesker med psykisk sygdom og misbrug falder mellem stolene. Bedre Psykiatri og flere andre mener, at ansvaret for behandlingen skal samles i regionerne.

8. juni 2020

Uddrag fra Magasinet Bedre Psykiatri – sommer 2020

”Der er brug for et sted hvor man tager hånd om begge dele.” ”Det er tydeligt at de to instanser mangler at arbejde sammen.” ”Ingen tager det overordnede ansvar.” Kommentarerne i Bedre Psykiatris nye undersøgelse af pårørendes oplevelser med hjælpen til mennesker med misbrug og psykisk sygdom er ikke til at tage fejl af. Og oplevelserne af et mangelfuldt og usammenhængende behandlingssystem, der svigter de syge, bliver bakket op af både eksperter og politikere.

Mere end 40.000 danskere har både en psykisk sygdom og et misbrug. Kombinationen gør både sygdomsbehandling og misbrugsbehandling kompliceret. Sygdomssymptomer, rus, medicinbivirkninger, sociale problemer og kriminalitet flyder sammen i en kompleks blanding, hvor årsag og virkning fortaber sig.

Som om det ikke var kompliceret nok, gør organiseringen af sundhedsvæsenet det yderligere svært at hjælpe de dobbeltdiagnosticerede. For mens ansvaret for at behandle psykisk sygdom ligger hos sygehuset og i sidste ende regionen, er ansvaret for at behandle misbruget placeret i de kommunale misbrugscentre.

Opdelingen gør behandlingen usammenhængende og får mange til at føle, at de bliver kastet frem og tilbage mellem sygehuset og misbrugscenteret. Det viser Bedre Psykiatris undersøgelse blandt pårørende til dobbeltdiagnosticerede. Her har næsten halvdelen svaret, at den syge er blevet afvist på sygehuset med den begrundelse, at misbruget stod i vejen for behandlingen. Og kun hver femte har oplevet, at sygehuset og misbrugscenteret koordinerede behandlingen. Konsekvensen er, at mange mennesker med psykisk sygdom og misbrug får utilstrækkelig behandling, og i nogle tilfælde ender som hjemløse og i den tragiske statistik med psykisk syge, der er døde i en alt for ung alder.

Pårørende savner sammenhæng
Bedre Psykiatri har spurgt pårørende til dobbeltdiagnosticerede, hvordan de oplever behandlingen.

  • Hver anden har oplevet, at den syge blev afvist af psykiatrien med henvisning til, at misbruget stod i vejen for behandlingen.
  • Kun hver anden mener, at psykiatrien tager højde for misbruget i sygdomsbehandlingen
  • Kun hver femte har oplevet, at der har været kontakt mellem sygehuset og misbrugscenteret.

Se flere resultater fra undersøgelsen i videncentret på bedrepsykiatri.dk

Bedre Psykiatri foreslår
Dobbeltdiagnosticerede skal have et samlet behandlingstilbud placeret i den regionale psykiatri. Det foreslog Bedre Psykiatri sammen med Danske Regioner, Lægeforeningen og Dansk Psykiatrisk Selskab i 2018.

Læs hele artiklen og temaet om dobbelt diagnoser i Magasinet Bedre Psykiatri