Skip to content

tilbage til Nyheder

Et historisk løft til psykiatrien

Finansloven, der netop er vedtaget, vækker begejstring i Bedre Psykiatri. Landsformand Knud Aarup kalder aftalen historisk.

3. december 2019

Med finansloven for 2020 er der afsat 600 millioner kroner til at løse de mest akutte problemer i psykiatrien. Bedre Psykiatris Landsformand Knud Aarup er glad for aftalen.

– 600 mio. kr. om året er et historisk løft. Nu kan vi sætte en prop i psykiatriens værste problemer, så de ikke bliver værre, mens vi venter på 10-årsplanen. Pengene kan sikre, at færre bliver afvist eller udskrevet for tidligt, siger Knud Aarup.

De 600 mio. kr. skal primært gå til flere sengepladser, flere ansatte, bedre akut kapacitet og til retspsykiatrien. Samtidig bliver løftet om en 10-årig psykiatriplan bekræftet i finansloven. I aftalen står der, at arbejdet med en 10-års plan for psykiatrien skal igangsættes, og at planen skal sætte ”en langsigtet retning for udviklingen af psykiatrien og sammenhængen på tværs af områder”. Det vækker glæde hos Knud Aarup.

-Jeg er glad for, at finansloven både har fokus på det, der haster mest her og nu og på, at der er brug for et langt sejt træk, der kan sikre moderne og omsorgsfuld behandling i alle grene af psykiatrien – ikke mindst i kommunerne, siger Knud Aarup.

Psykiatrien er kommet på finansloven
Det glæder også Knud Aarup, at det er fra finansloven, pengene til psykiatrien bliver givet.

-Psykiatrien er alt for ofte blevet finansieret af midlertidige puljer. Det kan give gode erfaringer og resultater, men der er desværre risiko for, at de gode erfaringer og resultater blev spildt, når puljepengene slipper op. Samtidig ligger der et signal i at finansiere psykiatrien gennem puljer – et signal om, at det er mindre vigtigt område. Det bliver der heldigvis gjort op med i årets finanslov, og det er i sig selv en fantastisk nyhed.

Løft på 7 pct.
De samlede årlige udgifter til psykiatrien er i dag cirka 8,5 mia. De 600 mio. kr. der er sat af på finansloven svarer til et løft på syv pct. årligt.

Læs hele teksten om psykiatrien i aftalen om Finansloven for 2020