Skip to content

Formålet med Bedre Psykiatris børnegrupper

< Tilbage til / Børnegrupper

Bedre Psykiatris børnegrupper giver børnene et mødested, hvor de i et trygt rum kan tale åbent om at være barn og pårørende og om de tanker og problemstillinger, der følger med. Børnene kan spejle sig i og støtte hinanden, dele viden og erfaringer samt være en del af et børnefællesskab om noget, der ellers ofte kan være tabuiseret. Børnegruppen er et sted hvor børnene frit kan dele de følelser, de ofte holder skjult for at beskytte både familien og sig selv. Følelser som eksempelvis skyld og skam kan tynge børn i familier med psykisk sygdom. At kunne dele de følelser med andre, kan være med til at mindske deres bekymringer og styrke deres selvværd.

Grupperne giver også børnene viden om psykisk sygdom, så de bedre kan forstå, hvordan sygdommen påvirker deres mor, far eller en søskende. Det hjælper dem til at distancere sig fra sygdommen og skabe mening i deres oplevelser og få en bedre forståelse for, hvordan de selv reagerer.

Børnene bliver mere bevidste om deres styrker og om, hvordan de klarer og overkommer deres udfordringer. Både for, at de får øje på, hvad de allerede gør og kan, og så de kan udvikle nye metoder til at tackle svære situationer. Der vil også være fokus på at afklare, hvilken støtte barnet har i sit netværk, så de bliver bevidste om, hvilke voksne, de kan tale med i svære situationer.

Kombinationen af børnegrupper og forældreundervisning giver mulighed for at styrke kommunikationen i familien, særligt om den psykiske sygdom og dennes betydning for børnene og familien. Mange forældre forsøger at skåne og beskytte deres børn ved ikke at tale med dem om sygdommen. Og nogle ved ikke, hvordan de skal tage fat på snakken eller gribe den an på en måde, der passer til barnets alder. Gennem forældreundervisningen kan familierne få hjælp til at tale med deres børn om sygdommen og de svære ting, den kan føre med sig.

For mange forældre er det en øjenåbner at deltage i et gruppeforløb og få hjælp til at forstå og tale med ens barn. .