Skip to content

tilbage til Nyheder

Forskning: Pårørende føler frygt, skyld og skam

Et nyt stort studie har undersøgt, hvilke følelser pårørende til mennesker med skizofreni oftest har – og hvilke konsekvenser følelserne kan få.

22. januar 2021

Frustrationer og negative følelser er en stor del af livet for mange pårørende. Nu har et nyt stort studie undersøgt, hvilke følelser der fylder, når du er pårørende til mennesker med skizofreni.

Forskerne har rangeret de fem mest normale negative følelser:

  1. Frygt
  2. Tristhed
  3. Vrede
  4. Skam
  5. Skyldfølelse

Disse følelser kan føre til, at de pårørende bliver afskåret fra familien og samfundet, ligesom de får svært ved at leve i nu’et.

Af positive følelser er tillid, glæde og kærlighed de mest dominerende. Ifølge studiet kan de pårørende udvikle en stærk tilhørsfølelse gennem mødet med plejepersonalet samt få fornyet mod til at klare de mange svære udfordringer.

Undersøgelsen er baseret på resultaterne fra 23 forskellige studier. Læs mere her.