Skip to content
Nyheder

Forskning slår fast: Stor ulighed i psykiatrien

Mennesker med psykisk sygdom klarer sig dårligere i livet end andre og dør tidligere. Nye danske undersøgelser sætter en tyk streg under den store ulighed i psykiatrien.

27. september 2020

Ulighed er et markant problem i psykiatrien. Det bekræfter tre nye rapporter fra hhv. Danske Regioner, Sundhedsstyrelsen og Psykiatrisk forskningsenhed i Region Sjælland.

Danske Regioner har bl.a. kigget på uddannelsesniveauet hos mennesker med psykisk sygdom. Her viser det sig, at 39 pct. af de mænd, som debuterer i psykiatrien i alderen 19-29 år, stadig har grundskolen som højeste uddannelse 10 år senere. For mænd uden psykisk sygdom glæder det kun 14 pct.

Desuden påviser Sundhedsstyrelsen, at personer med grundskole som højest fuldførte uddannelse oftere bliver ramt af depression, bipolar lidelse og skizofreni end personer med en videregående uddannelse.

Forskere fra Psykiatrisk forskningsenhed i Region Sjælland har undersøgt, om der er forskel på, hvilken behandling højtuddannede og lavt uddannede modtager i psykiatrien. Ifølge studiet venter lavt uddannede markant længere tid på at blive behandlet.

Læs hele rapporten fra Sundhedsstyrelsen

Læs hele rapporten fra Danske Regioner

Læs hele forskningsartiklen fra Psykiatrisk forskningsenhed, Region Sjælland

Støt HOVEDindsamlingen

ALT for mange familier ramt af psykisk sygdom får ikke den hjælp, de har behov for. Derfor er der mere end nogensinde brug for Bedre Psykiatri. Hjælp os til at hjælpe mere og flere - med alt fra rådgivning og samtalegrupper til kampen for bedre behandling og vilkår til mennesker med psykisk sygdom og deres pårørende.