Skip to content

tilbage til Nyheder

Gode råd til pårørende til en med psykisk sygdom og misbrug

Som pårørende til en med psykisk sygdom og misbrug er du i stor risiko for stress, stigmatisering og overbelastning. Her er seks råd til, hvordan du håndterer din svære rolle.

1. juli 2020

beenhere

1. Det er ikke din skyld

Pårørende til mennesker med psykisk sygdom og misbrug møder ofte fordomme om, at det er de syges egen skyld, at de drikker, tager stoffer eller lever på gaden. Det gør det sværere at få medfølelse og lettere at føle sig anklaget. Men lige meget, hvad folk tror eller mener, så husk: Misbruget er en del af sygdommen og omvendt, og ingen af delene er din skyld.


beenhere

2. Få hjælp til at koordinere

Der er mange instanser og myndigheder blandet ind i at behandle dobbeltdiagnosticerede, og det er meget belastende for dig, hvis du ender i rollen som brobygger imellem dem. Det kan være en hjælp at opsøge de tilbud om koordinering, som syge og udsatte har ret til eller mulighed for. Fx har såkaldt aktivitetsparate ret til en koordinerende sagsbehandler. Og ved udskrivning skal der laves en plan for det videre forløb. Nogle kommuner og psykiatriske afdelinger har også pårørende-mentorer, der kan hjælpe dig.

beenhere

3. Vær rummelig, men acceptér ikke misbruget

Som pårørende skal du finde den svære balance at være rummelig overfor sygdommen og det kaos, den skaber, uden at du kommer til at acceptere misbrug. Hvis du bliver for forstående og undskylder eller accepterer misbruget, gør du den syge en bjørnetjeneste. Derfor: Tolerér og forsøg at rumme sygdomssymptomer og konsekvenser af misbruget, men ikke misbruget i sig selv. .

beenhere

4. Søg viden

Psykisk sygdom og misbrug er en kompleks og farlig cocktail, hvor årsag og virkning er svære at holde ude fra hinanden. Viden hjælper dig til at forstå den syges adfærd, og hvordan du kan hjælpe.  Find fx viden om sygdom, misbrug, sociale problemer og behandling hos dit lokale misbrugscenter, misbrugsportalen.dk og Bedrepsykiatri.dk.

beenhere

5. Hav fokus på din egen trivsel

Som pårørende til en med sygdom og misbrug bliver du let ramt af stress. Det er usundt for dig selv, og det gør det sværere for dig at være en stabil ressource for den syge. Brug fx mindfulness, hobbyaktiviteter og samvær med andre til at arbejde med din stress. Læs mere på Bedrepsykiatri.dk eller Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

beenhere

6. Søg fællesskab med andre pårørende

Det er svært for udenforstående at forstå, hvad du går igennem. Men det kan være en meget stor hjælp at få et fællesskab med andre i samme situation som dig. Mange kommunale misbrugscentre har pårørendegrupper, hvor du kan finde fællesskab og gode råd. Det samme gælder Bedre Psykiatris samtalegrupper, hvor mange vil nikke genkendende til dine oplevelser