Skip to content

tilbage til Nyheder

Hash kan føre til brug af psykofarmaka

Unge, der ryger cannabis, har større risiko for senere i livet at modtage medicin for psykisk sygdom, viser ny forskning.

27. november 2020

Cannabis er en velkendt risikofaktor for visse psykiske sygdomme. Norske forskere har nu undersøgt sammenhængen mellem hashrygning og brug af psykiatrisk medicin.

Ved at sammenligne et tidligere studie af 2.602 unge med et register over udskrivning af medicin, kunne forskerne se, at dem, der røg cannabis i sin ungdom, oftere fik psykiatrisk medicin senere i livet.

Særlig antipsykotisk medicin blev brugt hyppigere af dem, der havde røget hash – her var risikoen fem gange større end hos dem, der ikke havde røget. Og risikoen for at få antidepressiv medicin var dobbelt så stor.

Læs mere om studiet her.