Skip to content

Borderline

Mennesker med personlighedsforstyrrelser, har en forstyrrelse i udviklingen af deres personlighed, som giver afvigende personlighedstræk. Det vil sige, at de i deres opførsel og reaktioner afviger fra det, vi normalt forventer. Sygdommen gør det ofte svært at indgå personlige og sociale relationer. 

Den mest almindelige personlighedsforstyrrelse er borderline. Lider man af bordeline vil man ofte føle, at man lever et liv i kaos. Sygdommen bliver kaldt bordeline, fordi den opererer mellem det normale og det psykotiske område.

Mennesker der lider af borderline kan opleve symptomer som:

  • Stærke følelser. Reagerer meget impulsivt og tænker ofte ikke på konsekvenser
  • Humørsvingninger – tænker “sort/hvidt”
  • Kaotiske og ustabile realtioner til familie og andre
  • Selvskadende adfærd – evt. selvmordsforsøg

Andre personlighedsforstyrrelser er fx: 

  • Parnoid personlighedsforstyrrelse
  • Antosocial personlighedsforstyrrelse
  • Skizotypal personlighedsforstyrrelse
  • Skizoid personlighedsforstyrrelse